• แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชะานี 2561-2564 ฉบับทบทวน

  page/id/1571524192152879

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2562

  page/id/1571453400817920

  วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2562 พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, คณะกรรมการ YEC UBON และ ร่วมประชุม

 • เดินรถไฟโดยสารรุ่นใหม่ใน 4 เส้นทาง ทางเลือกไม่แพ้เครื่องบิน แนะนำ สาย กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ ชื่อ เพราะมาก “อีสานวัตนา”

  page/id/1571438835684165

  เปิดให้บริการเดินรถไฟโดยสารรุ่นใหม่ใน 4 เส้นทาง คือ เส้นทาง “อุตราวิถี” กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ และเส้นทาง “อีสานวัตนา” กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ ขณะที่เส้นทาง “อีสานมรรคา” กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ และเส้นทาง “ทักษิณารัถย์” กรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ

 • “Kick off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ทำความสะอาด ซ่อมสถานที่สาธารณประโยชน์” ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

  page/id/1571374778577600

  วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดโพธิ์ตาก เทศบาลเมืองพิบูลมังสาร จังหวัดอุบลราชธานี คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร นำโดย นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมกิจกรรม “Kick off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ทำความสะอาด ซ่อมสถานที่สาธารณประโยชน์” และร่วมแจกข้าวห่อให้กับจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรม จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และมีหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมร่วมกัน

 • ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

  page/id/1571288143893967

  วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 • งานวันเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุทธยา ประจำปี 2562 (ปีที่ 12)

  page/id/1571216653169790

  วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางนิสา กองแก้ว สมาชิกหอการค้าค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2562 (ปีที่ 12) เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาพระคุณในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม ในวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานภาคราชการ เอกชน ประชาชน ร่วมงานพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

 • ปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4”

  page/id/1571213293918442

  โครงการปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” จัดขึ้นในวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 จำนวน 3 วัน 2 คืน เส้นทางปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล เริ่มต้นจาก ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - เขื่อนสิรินธร

 • "FIRST MEETING YEC 2019"

  page/id/1571126535082431

  วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10:30 น. - 16:00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม เชฟโรเลต้จริญชัย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON นำโดย คุณธารทิพย์ ไชยสงคราม ประธานคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON ร่วมประชุม First Meeting YEC 2019

 • กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต

  page/id/1570954899705508

  วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น.-12.00 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดราชธานี (ประธานโครงการ) ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และออกรับบริจาคประจำเดือนตุลาคม 2562 ในโครงการ "บริจาคโลหิต 64 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล

 • ชาวอุบลพร้อมใจ ขอบคุณ พี่ติ๊ก ชิโร่ กันทุกคน

  page/id/1570917710891654

  สำหรับ คนพิเศษ ก็ต้องของพิเศษ ลงมือทำด้วยเองด้วยสิ่งที่พอทำได้ ขอมอบงานชิ้นนี้ แทนคำขอบคุณ จากเราชาวอุบล ทุกคน สำหรับพี่ติ๊ก ชิโร่ และคณะ ปั่นจากกรุงเทพ ถึงอุบล เพื่อเราชาวอุบล