• คำสอนของพ่อ ลูกขอนำปฎิบัติ 1.รู้รักสามัคคี 2.อยุู่อย่างพอเพียง 3.พูดหรือทำ ....หยุดคิดเสียก่อน ฯลฯ

  page/id/1602531418560451

  ไม่ขอสิ่งที่ยากเกินไป เพียงใส่" เสื้อเหลือง" พร้อมกันพร้อมเพียง เพื่อระลึกถึงพ่อ เพียง ปีละวัน.........แค่นี้ ทำกันได้มั้ย.. ผมไม่เคยขอ แต่ครั้งนี้ ผมขอครับ

 • งานเลี้ยงสังสรรค์ ubon connect ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ที่ อรอุบลเวดดิ้งสตูดิโอ

  page/id/1602475801282732

  วันที่ 9 ตุลาคม 2563 งานเลี้ยงสังสรรค์ Ubon Connect ประจำเดือน ณ ห้องพาเลสโซ่ อรอุบล (เยื้อง Central PlaZa ) กับบรรยากาศสุดพิเศษ พร้อมกิจกรรมสุดเซอร์ไพส์ ประกวดร้องเพลง ไมค์เพชร Award

 • ให้ใส่เสื้อเหลืองเพื่อระลึกถึง "พ่อหลวง" ผมคนหนึ่งจะใส่ครับ เพราะ ท่านทำเพื่อเราตลอดชีวิต เราทำเพื่อท่านวันเดียว ทำไมจะทำไม่ได้

  page/id/1602456117467140

  วันที่ 13ตุลาคม เป็นวันครบรอบ วันสวรรคต ของ พ่อหลวง (ร.9) มีคนโทรมาชวน ให้ผมใส่เสื้อเหลือ เพื่อระลึกถึง พ่อหลวงของเรา ผมตอบ ...ได้ครับ เพราะเหตุสั้นๆเป็นเหตุผลจากหัวใจ ที่ตอบทันที ว่า ครับ.....คือ ท่านทำเพื่อเราตลอดชีวิต เราทำเพื่อท่านวันเดียว ทำไมจะทำไม่ได้

 • เข้าพบนายอำเภอเหล่าเสือโก้ก และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก เพื่อขับเคลื่อนสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่ระดับอำเภอ.

  page/id/1602158573303126

  วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก และบริษัท ตั้งใจคอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบนายอมร พรมสอน นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก ต่อจากนั้นได้เข้าร่วมประชุมและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับนายสนั่น สุตัญตั้งใจ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมด้วยคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก เพื่อหารือผู้ประกอบการภาคธุรกิจในพื้นที่อำเภอเหล่าเสือโก้ก เพื่อขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมตลอดจนนโยบายประชารัฐให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยังยืนสืบไป.

 • พบแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับคณะธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายโครงสร้างเศรษฐกิจ เดินทางสำรวจภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าใจสถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจ ภายหลังการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19

  page/id/1602156232729746

  วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพบแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับคณะธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางสำรวจภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าใจสถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจ ภายหลังการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับนำไปประกอบการวิเคราะห์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายการเงินที่เหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีและความเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน มุมมองต่อนโยบายเศรษฐกิจของประเทศสืบไป.

 • การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563

  page/id/1602155615970827

  วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไพบูลย์ คำศรี กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทรศรี กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ.

 • งานแถลงข่าวการแข่งขันวิ่ง "โพคารี่สเวท อุบล 21.1 มาราธอน 2020"

  page/id/1601871844165632

  วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารโครงการอุบลสแควร์ ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขัน วิ่งโพคารี่สเวท อุบล 21.1 มาราธอน 2020 โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงการวิ่งเพื่อสุขภาพของประชาชนในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Race) และได้รับเกียรติจากนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงความพร้อมในการเปิดจังหวัด เพื่อต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศ พร้อมหน่วยงานในจังหวัดและบริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด เจ้าของสิทธิ์จัดการและภาคีร่วมจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุนร่วมทำพิธีเปิดงานและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบนเวที

 • พิธีเปิดตัว เที่ยวบินปฐมฤกษ์กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)- อุบลราชธานี สายการบินไทยเวียตเจ็ท

  page/id/1601867456330698

  วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 11.55 น. ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว พร้อมอุโมงค์น้ำต้อนรับอากาศยาน ในพิธีเปิดตัว เที่ยวบินปฐมฤกษ์กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - อุบลราชธานี สายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี, นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี, ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท พนักงานสายการบิน ต้อนรับและมอบพวงมาลัยดอกไม้ให้แก่ผู้โดยสาร พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน.

 • พิธีเปิดงาน "ท่องเที่ยววิถีไทย ตามรอยตำนานหลวงปู่มั่น ประจำปี 2563"

  page/id/1601867348544289

  วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00 น ณ วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้า ร่วมพิธีเปิดงาน "ท่องเที่ยววิถีไทย ตามรอยตำนานหลวงปู่มั่น ประจำปี 2563"โดยใช้มาตรการการจัดกิจกรรมเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ภายในงานมีการจัดการแสดงโชว์พร้อมเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการช่วยกระตุ้นกระแสเศรษฐกิจให้เข้าถึงชุมชนตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย.

 • วาระงานหอการค้าประจำเดือน ตุลาคม 2563

  page/id/1601621121231155

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.