วาระงานหอการค้า ประจำเดือนมิถุนายน 2566


2023-03-22 15:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 104

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

เวลา 13.30-16.330 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานอุตสากรรมอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นางพชร เตชะตานนท์ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 371/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1saJ5oDhoYbmcXIk1sJLaUir0M-BJUqLq/view?usp=share_link

เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำโครงการวิจัย

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 1 มิถุนายน 2566

มอบหมายให้นายสันติพงษ์ เจียวิทยานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 396/2566 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Ya8HOMRMWqwXJVRx7AuNCgzPAGG0rxI6/view?usp=drive_link

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566

เวลา 08.30-13.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ขึ้นรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 7231 อบ. )

เรื่อง ขอเรียนเชิญตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายบัณฑิต วิลามาศ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 367/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1io2QYUrLZgR5APFVaxc5j9EJ7R0RMtpq/view?usp=share_link

เวลา 09.00 น. ณ วัดภูหล่น ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการคืนร่มป่า ปฏิบัติบูชาธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 380/2566 ลงรับวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1TVSpVfLRGJylm3xpSA3r6Aj-UaReDitQ/view?usp=share_link

เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 ชั้น 1 โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ ลาประชุม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 365/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1kMEDEHAOto_R6ZQUdbMMwu2047v5MAQv/view?usp=share_link

เวลา 09.30-11.00 น. ณ ดูโฮม สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 37-47 ถ.ศรีมงคล ต.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีใน งาน Dohome ฉลองครบรอบ 40 ปี Better Togetther ครบ ถูก ดี ตลอดไป ณ ดูโฮม สาขาอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง บ. ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติฯ ช่วงเวลา 10.00-11.00 น.

มอบหมายให้นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม,นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส และนางสาววิภาดาวจนะวิชากร รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 378/2566 ลงรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1g5Pv8NMrgC07bpczo8u8J8T17Z_694xo/view?usp=share_link

เวลา 16.00-19.00 น. ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

เรื่อง ขอเชิญร่วมแถลงข่าวจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมฟ้าสีรุ้ง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2566 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1CoB9HVV9YXfsXpwms7EcVVXJeYFfrLrk/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารยู เวลเนส เซ็นเตอร์

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงาสัมมนา

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.ยูเวลเนส

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 380/2566 ลงรับวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1eRp1AC3fD3XRVg7zbIG7fh3UhQFxvVaG/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้ง1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 3-4 มิถุนายน 2566

มอบหมายให้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 335/2566 ลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1CFQwAb0R1BaWZAdquQd-2XZ76hxUxbjI/view?usp=share_link

ร่างกำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1-ewarkNkWyKAW5tc5_GprT3RrQDn3DaX/view?usp=share_link

เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ(ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล)

เวลา 07.50 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (ลงนามถวายพระพรชัยมงคล)

เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล)

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน การแต่งกาย ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน หรือชุดไทยอัมรินทร์โทนสีม่วง

มอบหมายให้นางสริตา ปรีดาสันติ์,นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางจารุณี พิพม์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 388/2566 ลงรับวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1zEiWT9nroxtDoIsUh7ebOzMsi2ohrvaM/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

ตามวัน เวลา ที่ท่านสะดวก ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขออนุญาตเข้ารับฟังความคิดเห็นแลเะข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทไปรษณีไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานไปรษณีย์เขต 10 ต. ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย(รอแจ้งวันอีกที)... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 353/2566 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1wR8Oaxad8oAVQFc8Mi3VRzixZlwxHVC8/view?usp=share_link

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดโครงการ TCC Business Spin Up 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ สมัครเข้าร่วมการประกวด

https://forms.gle/yEbmScwveWTAeRHa6

การปฏิบัติ วันนี้-31 กรกฎาคม 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 400/2566 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1b6g3LnsNAb3K4eIJ2bDqFnicmMhCKB0z/view?usp=drive_link

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญร่วมประชุมคณะกรรมดำเนินการ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 403/2566 ลงรับวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1uvn5WqyTH8gd9COQb-1XUZzEgAWCv1HK/view?usp=drive_link

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมราราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 395/2566 ลงรับวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1QwIxz9FBaNtPKzzglcw9VSj11pdhzw8A/view?usp=drive_link

เวลา 09.30 น. ณ ตลาดมาระแม (ศาลาเรือนไทย) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 15

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ

มอบหมายให้นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 397/2566 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1a2_yQAxW3AmAQuCBT8X_2hFCdQx6U6rD/view?usp=drive_link

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้นายจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 383/2566 ลงรับวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/16z_zlLGZcj1k8xR9MwD7zyH40PVd9lD1/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระครูปทุมเขตวิมล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพิบูลมังสาหาร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

https://docs.google.com/forms/d/1SGv2ufh5W45uRkCmTJpP5BxmyUBwGwwiTXMe56kgpBo/edit

เอกสารประกอบการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1eVMNhKO1V8GVV_cUIpDzFwf01WKOeRCN?usp=share_link

ลิ้งประชุม ระบบ Zoom

https://zoom.us/j/97349966045?pwd=RTVXdlZrSDhqemd6VFdzWFVYMHVYQT09

ID : 973 4996 6045

PASSCODE : 622891

การปฏิบัติ วันที่ 7-8 มิถุนายน 2566

มอบหมายให้นายฤทธิพันธ์ุ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 399/2566 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1u1LOmHRI3YiiGT_-7kAXDBT96wvvHZFT/view?usp=drive_link

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมปรึกษาหารือเส้นทางวิ่งภายใต้กิจกรรมวิ่งชมเมืองสัมผัสวีถีชุมชน วีถีโขง ชี มูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 405/2566 ลงรับวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/18N1lK9ZPFM8r_wHgPxXeUNX_F1KBE8qO/view?usp=drive_link

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวัฒนธรรมงานจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้ นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 404/2566 ลงรับวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/13jk9jTXjNgp0jDJgemri4Vl1eWECo0k4/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

เวลา 08.30-13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมด้านภาวะผู้นำและการบริหารองค์กร YEC President Training

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 8-10 มิถุนายน 2566

มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานYEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1WWFZoyq39xZE-lcKAWHJ9VAZWDz7cBqk/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 12

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ

มอบหมายให้นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 398/2566 ลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1nS7jWqn0eb-KO2D91NefDEd27oS71Nl-/view?usp=drive_link

วันศุกรที่ 9 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566

เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย นายจู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะ

การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 409/2566 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1GazD4CLhMw4d5pZVeZDASBt_CmhqX0nE/view?usp=drive_link

เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Meeting ID : 6642420323

Passcode : 654321

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 408/2566 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1LmQnbR2OPR7KuLQ14PVRD03-CgKYZVMW/view?usp=drive_link

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566

เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย จากล้านนาสู่ล้านช้าง

หน่วยงานต้นเรื่อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ตอบรับภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

มอบหมายให้นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 363/2566 ลงรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/11CHGKFsITf92H3d7_6zEfHRcEZPzdMGr/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

เวลา 15.00-24.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเป็นที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ หรือ PRIDE MONTH จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ขอใช้ตราสัญลักษณ์ในกิจกรรมฯ ตอลดเดือนมิถุนายน 2566

มอบหมายให้นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 217/2566 ลงรับวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1jXXZ21pQXvvO64m7p-qI10bq4UScs4TR/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!