ประจำเดือน มีนาคม 2566 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2023-02-21 13:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 100

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ

 1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน
 2. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)
 3. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว)
 4. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่นๆ)

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 150/2566 ลงรับวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง เรียนเชิญท่านเป็นประธานมอบถ้วยรางวัล

หน่วยงานต้นเรื่อง ทีมฟุตบอลอาวุโส 50 ปี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬาทุ่งบูรพา (สนามA)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j-oXPcg_3SejaJsW8fz_8YSZKx1fzLD7/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 150/2566 ลงรับวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ขอขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1S_CmlOWaKxPtrvrChYmRTAnTs18XPkli/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 152/2566 ลงรับวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ) ครั้งที่ 1/256

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/16Hjqz_LToai295MivPK7Ay1X9zbojJKk/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 153/2566 ลงรับวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1os9tbpOTdgwQFF5w7Nb0KIsjeXmNhrbu/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 154/2566 ลงรับวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ตราสัญลักษณ์กิจกรรม 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Am38m_DSbxJoTubb8pAL4eUNgWjDAMul/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 155/2566 ลงรับวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง เชิญร่วมงาน Robinson International Women's Day 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง Robinson จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น Grand Hall ชั้น 1 โรบินสัน เซ็นทรัล

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j026PacmO22wu7MuzLzRL_XvXJATWWIN/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 156/2566 ลงรับวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน นักข่าว

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดท่านกกแห่ อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EuAHMOlnmMoUyct5cxJIjh4rmcpFQKPW/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 157/2566 ลงรับวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมหารือและถอดบทเรียนการบริหารจัดการในการรับมือกับสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระดับพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม Pan Tara โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1d6EF_k-59LKRxiYnG44ORw3yZyscYrkD/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 158/2566 ลงรับวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ(Wrokshop) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)ประธานหอฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1qvYPjiEq24p67u3f6yaJxPyNQpWJHfKI/view?usp=share_link

7.เลขลงรับที่ 159/2566 ลงรับวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ(Wrokshop) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)ประธาน YEC

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1rM1_fr3OONsh2nZ2mR5hmTc93rx8nKT0/view?usp=share_link

8.เลขลงรับที่ 160/2566 ลงรับวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมและรับมอบเกียรติบัตร

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิปัญญากัลป์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ โรงละครศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Ja9PPT47aCHTa6mQuKwwD83_vLIhk-UT/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 161/2566 ลงรับวันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งและเชิญประชุมคณะทำงานย่อย ศึกษาแนวทาง รวบรวมข้อมูล เพื่อพิจารณาแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่งสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพหรมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/16Tl5pa0xP0HgGf5emtcUxCBSrIq9KL8l/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 162/2566 ลงรับวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด เนื่องในงานวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาดาคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Mna5Vk8lDFduOFsiTpS61jtrJUAWhht2/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 163/2566 ลงรับวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการการรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนกิจกรรม การป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 2 โรงแรม แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-o8WcYSqd7QfVK4oZ95vLT9VJBhaL4oO/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 164/2566 ลงรับวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 4

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจกิจิทัล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ 9 มิถุนายน -16 กันยายน 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1yzRe8jv929K72jwZNUUZzm2Kbta_28kj/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 165/2566 ลงรับวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดตามต้นสังกัด

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-sW-QXTgTULbw1aJvruSShZYfdBXDJo-/view?usp=share_link

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 166/2566 ลงรับวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.50 น.

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสถิติจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/12gm1e-WTEI5w8bnjDxiWGyJ848cNGHDP/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 167/2566 ลงรับวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.50 น.

เรื่อง เขิญร่วมกิจกรรมสโใสรคนสื่อ ผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-19.00 น. ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1hhEm_asXzRDEJDbQJTq41xa7rcRu3r6e/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 168/2566 ลงรับวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.50 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน ขับเคลื่อน BCG พลิกอนาคตอุตสาหกรรมไทยฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลงทะเบียนเข้าร่วม

https://docs.google.com/forms/d/1kXr1CyJJlnHwRKQW4mDnG_nV2v5DDcaR-xnjDkTjt4c/edit

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1CkARWp6OWa8TSrijMYD5tARexp_52oNv/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 169/2566 ลงรับวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.50 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพระปกเกล้า

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ (เอกสารแนบ)

เปิดอบรมหลักสูตร

https://www.kpi.ac.th/news/news/data/1684

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1VtGufJ2oCattgQcKJxz0YmXujIyIR1rM/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 170/2566 ลงรับวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.50 น.

เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1No8ezR3da57Jo1Kd1jfbuX6L2TMC1HNz/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 171/2566 ลงรับวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.50 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (ห้องประชุม1)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1OEiAD-_mWBDdZ8bycZTozuBs1uQHkx8t/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 172/2566 ลงรับวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.

เรื่อง การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ-

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1jBGXNS3YV3_DN9rqLBpe1w6u_P13eto3/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 173/2566 ลงรับวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ชง ดม ชิม ม่วนกับกาแฟสายเลือดอีสานเข้มข้น

หน่วยงานต้นเรื่อง แอนนา ค๊อฟฟี่

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ Anna Coffee Roasters บ้านหัวเรือ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1MXzmok96lJ19M7YygNU3oPkesIxZ-_6k/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 174/2566 ลงรับวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ZjB1_qbeP2g9LWrPZSDaSCIyWAOycNyX/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 175/2566 ลงรับวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3x3 TOA ALL THAILAND 2023 รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.จ.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ ว้นที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงยิมส์เนเซี่ยมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14bYSy7JGm5tutZ3FvgNorpq0v1-wVwUf/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 175/2566 ลงรับวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน คลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ว้นที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Ii5VLVbkolWc2-q4-8C0EO0yHzV42wIV/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 178/2566 ลงรับวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ว้นที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ewQfVvfzwKhbwUMnlhnIiWwIpR3Pc1s4/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 179/2566 ลงรับวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรการนำเสนอบทเรียนและข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง มูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ว้นที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมทิพย์ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1qE9aytSGGlp3CV9sDByWrZynzsPOyM3d/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 180/2566 ลงรับวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ว้นที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ 1 โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1s5LhUCZtCrFZt7O8WsiIKpEZ5q-xRN5v/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 181/2566 ลงรับวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.45 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับประเทศเพื่อนบ้าน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ว้นที่ 30-31 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-18.00 น. ณ ห้องประชุมพันล้านคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 [email protected]

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1aVThK9bk368ajOcq41JWiTdQ5KiC80Fr/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 182/2566 ลงรับวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 14.10 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ว้นที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ 084-6613467 คุณพิกุลวัลย์

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1OyiqBsHtlPS_nYtbxHvE0xkEJQ__sh4-/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 183/2566 ลงรับวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 17.10 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอาวุุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ ว้นที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ชั้น 3

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1kyrVNrupbeVd7fGik69Qa9anc7u3-4qT/view?usp=share_link

7.เลขลงรับที่ 184/2566 ลงรับวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 17.01 น.

เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากปละประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ ส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ [email protected]

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1jPiOhRkRyM3t5lTfBgqFSVsmh3BUi4dm/view?usp=share_link

8.เลขลงรับที่ 185/2566 ลงรับวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 17.01 น.

เรื่อง การจัดกิจกรรม 1212 ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ โครงการพัฒนาความร่วมมือเครื่อข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 22-23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1kyrVNrupbeVd7fGik69Qa9anc7u3-4qT/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 186/2566 ลงรับวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2023

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Mayfair C โรงแรม เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

ลงทะเบียน

http://miq2u.com/itd/online/

เอกสารประกอบ

https://drive.google.com/drive/folders/1XFu65F-DrCuar70l46pwG83yW3cER13Z?usp=share_link

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1W2lFu1HOGSZSuNjMlMWUb7Udzp_ghUXH/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 187/2566 ลงรับวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 ภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1KDmlNhPYLCiJCHalhxVpPOyn0US2Hxvt/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 188/2566 ลงรับวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็กจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. วัดบ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14Iq1P5_lmBK59cGJDpWka_i3S07fozBH/view?usp=share_link

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 189/2566 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.44 น.

เรื่อง เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ พร้อมรับชมการแสดงดนตรีของกองทัพบกและขอรับความอนุเคราะห์

หน่วยงานต้นเรื่อง มณฑลทหารบกที่ 22

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 18.00-21.30 น. ณ สนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1OPSiToXBq74oIDPMTXDg03PFdO02KlfU/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 190/2566 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.44 น.

เรื่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัมนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1IOh6a_cXDHcCdEWSunpM7wLRPD7hzjng/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 191/2566 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.44 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

หน่วยงานต้นเรื่อง นายสมบูรณ์ สืบสระคำ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/13yMnlpuKYRAP2zLtCzr1Z7X_1yebcS4C/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 192/2566 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.44 น.

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1MPV2AXvb0hVkxt_PbfgnWD21ituxO90u/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 193/2566 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.44 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสามพันโบก แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา อุบล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1zEdd6XdXQTr9Vid0_gPbx7FE9PFs8kGF/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 194/2566 ลงรับวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สีแสงเกมส์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

https://drive.google.com/drive/folders/1PiB4-65zXKBTkMjHvN7IWbFcxlnlsU17?usp=sharing

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1CLRzNfzLrbQZuUi9ZdXbP5Xiq_QGucUu/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 195/2566 ลงรับวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมกีฬาอีสานใต้สัมพันธ์

หน่วยงานต้นเรื่อง อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1uLgvcBoeDNSiSCSU6wqhSpgRo1a1bRFd/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 197/2566 ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.57 น.

เรื่อง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ZHy_9fUH66qwiHGyMtG39NiTWQrMOmze/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 198/2566 ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/13adS7Tv8jJ70rNM1rVQgoDqn0PRy5ER3/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 199/2566 ลงรับวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 16.03 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง และทบทวนอัตราค่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง ครั้งที่12566 (รอบ 6 เดือน)

หน่วยงานต้นเรื่อง เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ Google meet ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/dws-jczd-tpy

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1wSQhhIcKqkF-OOBik2A8FRjccXVKtz-w/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 200/2566 ลงรับวันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.50 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเวทีตอบข้อซักถาม มุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ Facebook Live ที่เพจ Thai Chamber

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1mUe61D8xkXVNiNdMu-8aMI4V4sAic4SA/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 201/2566 ลงรับวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.20 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1roZu2jpT_8gV5jd4HwT8eIDR3aFosdlm/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 202/2566 ลงรับวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเวทีเสียงประชาชนเลือกอนาคตประเทศไทย (Post-Election) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำ.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1UX4ZASgXO-3jPRypTdy2qvrCq0efdDdA/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 203/2566 ลงรับวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมกาบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1eLGRZYhaseQobRLaYVzqASGjEhj5te2P/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 204/2566 ลงรับวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 7.00-09.00 น. ณ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

การแต่งกาย ชุดสุภาพ/ผ้าไทย ติดแม็กเน็ตหอการค้าฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1urEVvzfgss7NTz5tmCYGKlH8M41bdyIW/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 205/2566 ลงรับวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-13.00 น. ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ห้องประชุมชลลดา จังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย ชุดสุภาพ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1vBWiU4VOL6Q_NEN2SoI7DHdl9a5d9azy/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 206/2566 ลงรับวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1av4NVFH1Omq-WrL0v_JHR0W2ntoDnOEJ/view?usp=share_link

7.เลขลงรับที่ 207/2566 ลงรับวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานขัเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคมทุกช่วงวัยฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EoWQC1KSH5i2w84EMbfWCeTVex652fAi/view?usp=share_link

8.เลขลงรับที่ 208/2566 ลงรับวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 17.20 น.

เรื่อง ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การจัดกิจกรรม 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม ฉบับที่ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1JZ9o0u2G_9eDK7mg17JFQHqvNMvpcNzp/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 209/2566 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 16.20 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายสู่การอำนวยความยุุติธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j6LU96bOoKhjwI-R8Pa2Xc3ozkGjSi2f/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 210/2566 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 16.20 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มจังหวัดฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และโปรดแกรม Cisco webex Meeting

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EawL8-Lr5ABRmmCyCc17H-5c9dDS4uVo/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 211/2566 ลงรับวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 16.20 น.

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ครั้งที่1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ร้านมิสอารีย์ เดอะการ์เด้น จ.ยโสธร

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/17egxVW6yyuGuBBGrLfJqAZje7w_-GsBt/view?usp=share_link

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 212/2566 ลงรับวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 11.44 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การประมง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Gckg_b3lRzGEvxCBtekGEuNBt7mFm6Wc/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 213/2566 ลงรับวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 11.44 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1oYQlsCPsNVJE1SfkPjQ42grHmVcdJJvq/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 214/2566 ลงรับวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 11.44 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจ.อุบลฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ruY0-l2N1k8Rv6dnVgR7L5zLHnk1DKtG/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 215/2566 ลงรับวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 11.44 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ส่งวาระประชุมให้ฝ่ายเลขา ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1yXXNmg-vilF_w-uZxnfZpm1eY5jOlZ1i/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 216/2566 ลงรับวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมนาผู้มีส่วนได้เสียเพือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงาน กกพ. ในพื้นที่ (นำร่อง) ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 5 (อุบลราชธานี)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพันโบก บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/10_o83EHOftKpETba5jJgI6GlDoaN2kew/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 217/2566 ลงรับวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเป็นที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ หรือ PRIDE MONTH จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ขอใช้ตราสัญลักษณ์ในกิจกรรมฯ ตอลดเดือนมิถุนายน 2566

การปฏิบัติ วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00-24.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1jXXZ21pQXvvO64m7p-qI10bq4UScs4TR/view?usp=share_link

7.เลขลงรับที่ 218/2566 ลงรับวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระเม ครั้งที่ 14

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ลิ้ง

https://docs.google.com/forms/d/1yVS_nHIn23KaSoS7VN48AROr3sqOEx58S1N2pOesP3E/prefill

การปฏิบัติ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14WYoA1B31fNu0SoqJPh_VUw9d1M0E2sS/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 219/2566 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1EFFd5t6QpPWM0A1kN9wkeit-XKk8xH_4/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 220/2566 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่1)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 5

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-14.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 5

อ.เมือง จ.อุบล

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ux6EL67YxFHRbPg1hI57VWC4zF9sLLHJ/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 221/2566 ลงรับวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงความเชี่วชาญจาก GURU ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-14.30 น. ณ โรงแรม เซ็นทารา อ.เมือง จ.อุบล

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/18g9ZIMVPoF9hzcIKuHuw0HGbE9x8FSW6/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 222/2566 ลงรับวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประการขนส่งไม่ประจำทาง ครั้งที่ 3-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1rmv9mp6_LGIG0qcZQx_HkVyAJOIS0vTd/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 223/2566 ลงรับวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีเปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 (Isan Creative Festival)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น จ.ขอนแก่น

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1emaHijqds3hL6Po7T_4J0kHPIGTePLz0/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 224/2566 ลงรับวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

https://drive.google.com/drive/folders/17tnILtMR_e8RxIURVMgYCWM26HEJVkP0?usp=share_link

การปฏิบัติ วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Bi5XqJ9mxYm_L2PLwyZi0FIcuRc_67lx/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 225/2566 ลงรับวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอขอบคุณ

หน่วยงานต้นเรื่อง มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

https://drive.google.com/file/d/1s_Q9fsfIX6VWayP3mJoKXbvi_cdzxrGc/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 226/2566 ลงรับวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 16.16 น.

เรื่อง การประชุมหารือเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สี่แสงเกมส์ (ทีมสี่แสง)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1sp6tH_9on9YzvzuT7Wnpgc8tWFwJYGGF/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 227/2566 ลงรับวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ เข้าร่วม 3 ท่าน/การแต่งกาย ชุดสูทหอการค้าติดแม็กเน็ต/ชุดผ้าไทย

การปฏิบัติ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1NfflhkkCwBYCvEvnw7ntGVo-P4p1ay23/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 228/2566 ลงรับวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอเชิญให้ข้อมูลสนับสนุนในการประเมินนักศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง วิทยาลัยเทคนินครอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 ห้องประชุมอินทนิล 4 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1SflxBbZecvgQrrqGMnLyhkMf7SYVzqHt/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 229/2566 ลงรับวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ-

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11fqP8CcTSvVnm_5F6FxVNavGA4sC1mm0/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 230/2566 ลงรับวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1aNc98pUy-OiehzUmJJqxUejathW8sItR/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 231/2566 ลงรับวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ) ครั้งที่ 1-2566

หน่วยงานต้นเรื่องกลุ่มงานแผนและประเมินผล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบรับรองรายงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ ID LINE 0877068115

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1dymrff586sVSlS1Hl78tu8ig62vjViFh/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 232/2566 ลงรับวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง การจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบรับรองรายงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ ID LINE 0877068115

การปฏิบัติ วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1mdOn1nfLzNg4_jmL2R52BpqvPaLsxx4E/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 233/2566 ลงรับวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ส่งแบบรับรองรายงานภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ลิ้ง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQdBMoiEAl-xEFS_XVLpUEnf12jPHahD1VlFv9kVVX14r4lw/viewform

การปฏิบัติ วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1UZwGOSM6vrtkS86QgXzWh7P3NBi95P-L/view?usp=share_link

7.เลขลงรับที่ 234/2566 ลงรับวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.

เรื่อง ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การจัดกิจกรรม 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม ฉบับที่ 2

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

https://drive.google.com/file/d/1BaaAAr2QJRiZ_Aaa9CIlVtUfz9UchZOc/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 235/2566 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น.

เรื่อง การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สีแสงเกมส์ ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ UBRU STADIUM (โรงยิมเนเซียมวอล์เวลย์บอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

https://drive.google.com/file/d/1pOG533XYjG0hAj24agzwlBp0unnPbkxM/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 236/2566 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ ตำบลทุ่งเทิง และตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2566

หน่วยงานต้นเรื่องสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

https://drive.google.com/file/d/1eHpeL6mgCRlitu-_3DVD1oRKGVnnZS3O/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 237/2566 ลงรับวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น.

เรื่อง ขอเชิญ ในพิธีสมโภชพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง รุ่น ใต้ร่มฉัตร

หน่วยงานต้นเรื่องวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยขาว-ครีม

การปฏิบัติ วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ พระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

https://drive.google.com/file/d/1LW9YGhub13cS9q18iYKfvL2beVhMECPB/view?usp=share_link

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 238/2566 ลงรับวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1S5IZTanMqZsMia76pNdtASXaEwszDs2a/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

 1. เลขลงรับที่ 239/2566 ลงรับวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน SOFT OPENING JOIN WITH US WINE TASTING FOOD AND DRINKS

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.ดับบลิว เอส ศิริ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น. ณ อาคาร WS (ใกล้กัลสนามกอล์ฟมูลน้อย เส้นเซ็นทรัล อุบลราชธานี)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1tm4bhMlcJspivkcXlCogFhD--AZ6oxiG/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 240/2566 ลงรับวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมจัดงาน ครบรอบ 29 ปี อำเภอเหล่าเสือโก้ก ดินแดนพยัคฆ์คำราม

หน่วยงานต้นเรื่อง ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมไพรพยัคฆ์ ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1z5seDxhrB36e-Lhp0hjvXg5HFxDKiXa6/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 241/2566 ลงรับวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเวทีส่งเสริมการร่วมลงทุน การค้า และการท่องเที่ยว 3 ประเทศ เวียดนาม ลาว ไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง แขวงจำปาสัก

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 9-10 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1M--m3umohFOEiS8Fcz6kYOZk1X-CCu6Z/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 242/2566 ลงรับวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายปริญกิตติมศักดิ์ การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดสิรนธรวรารามภูพร้าว อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1LfkTXtmZIHawdlb4jHPj3iA3OpGiJqVT/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 243/2566 ลงรับวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ สิ่งที่แนบมาด้วย

https://drive.google.com/drive/folders/1mhHyCU7obp6MEZW-Py2UzBNQZRTMSDN1?usp=share_link

การปฏิบัติ วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมมาศ (บัวทอง) ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/18RfPo8SP7XZPWDFZWsoelm7HqehiGH_K/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 244/2566 ลงรับวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าแห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 56

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ เอกสารประกอบการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1Hjf2tjf8MzCfrd4e8aUpt3PA5WhjJUsm?usp=sharing

การปฏิบัติ วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฉแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1g881G0z0Pg55x4KcqAYL9N15W49wS50t/view?usp=share_link

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!