• ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) ครั้งที่ 6/2562

  page/id/1577074204127626

  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา ผู้แทนภาคประชาชน(รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดอุบลราชธานี (ก.บ.จ) ครั้งที่ 6/2562 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

 • ร้าน Papilio ยินดีต้อนรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีอีกทั้งยังมอบส่วนลดสุดพิเศษให้ถึง 5%

  page/id/1577073578595121

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • ร้าน WATASHI UBON มอบส่วนลดสุดพิเศษจากทางร้านถึง 15% สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1577072588877637

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • อู่วีไอพี เคาะพ่นสี ยินดีต้อนรับสมาชิกหอการค้า” มอบสิทธิพิเศษส่วนลดสำหรับสมาชิกหอการค้าสูงสุดถึง 1,000 บาท

  page/id/1577071148803947

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2562

  page/id/1576907381185656

  วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2562พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้กร่วมประชุมฯ

 • ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 4/2562

  page/id/1576904062964111

  วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสฤษฎ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ, นายสุธา บรรตานึก ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร และนายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานร่วมในการประชุม และมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด YEC ทั้ง 4 จังหวัด ร่วมการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 4/2562 โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้

 • ประชุมเตรียมการจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม

  page/id/1576816068573655

  วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราธานี ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

 • ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอริยสงฆ์แห่งภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1576815242382313

  วันที่ 19 ธ.ค. 59 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรอยหลวงปู่มั่น มั่น ภูริทัตโต พระอริยสงฆ์แห่งภาคอีสาน โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม และ นายนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุม

 • ประชุมแนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ "เดิน กิน ชิม เที่ยว"

  page/id/1576812436743241

  วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เชิญเข้าร่วมประชุมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ถนนคนเดินจังหวัดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 • หอการค้าจังหวัดอุบลให้สัมภาษณ์เพื่อประกอบการวิจัย "ความทันสมัยย่านถนนหลวง"

  page/id/1576730006245441

  วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราธานี ให้สัมภาษณ์ นางสาวกิตติกานต์ พรประทุม นักศึกษาปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาวิจัยเรื่อง ความทันสมัยในดึกแถวย่านถนนหลวง โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การก่อรูปและการเปลี่ยนแปลงของดีึกแถว ในย่านถนนหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ในมิติต่าง ๆ ที่แสดงถึงความทันสมัยในแต่ละช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ จากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อวิพากษ์เชื่อมโยง และสะท้อนถึงคุณค่าและความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง