ประจำเดือน เมษายน 2566 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2023-03-15 17:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 103

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ

 1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน
 2. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)
 3. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว)
 4. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่นๆ)

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 245/2566 ลงรับวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.

เรื่อง ขอส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 3 เมษายน 2566-30 มิถุนายน 2566 จำนวน 3 คน

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1M2JErriEiNp3lqDMWOZhRXDfm9qokEKb/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 246/2566 ลงรับวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 17.30 น.

เรื่อง เชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ เข้าร่วม 3 ท่าน /สวมหน้ากากอนามัยสีขาว

การแต่งกาย : ชุดสูทหอการค้า/ติดแม็กเน็ต

การปฏิบัติ วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1fykMGqL5X0h6TJQIrfu6Q_33vXnr_LV_/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 247/2566 ลงรับวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง โครงการผู้ว่าพาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ

การปฏิบัติ ทุกวันธรรมสวนะที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 15 ค่ำ ของทุกเดือน

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1iD_9pUoOkOBUICDz4gGG3aBEEZskkS4I/view?usp=share_link

สิ่งที่ส่งมาด้วย

https://drive.google.com/drive/folders/1IJcYX0i7xGMv3tKRJ6ObOUWhwX4heWSx?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 248/2566 ลงรับวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ (รอบแรก)วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

(รอบที่ 2) วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

(ลงพื้นที่) 10-12 เมษายน 2566 (กำหนดลงพื้นที่จะแจ้งภายหลัง)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1HQ4m7TXEFcnlXy9GHu8KuCiBPkcJJ1SM/view?usp=share_link

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 249/2566 ลงรับวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยาบูชาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หน่วยงานต้นเรื่อง อำเภอศรีเมืองใหม่

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

การปฏิบัติ วันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณวันศรีบุญเรือง บ้านคำบง หมู่ที่ 8 ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1WiKW-H-XC0_hKn0iOeM2KprJzJTqJNgF/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 250/2566 ลงรับวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง จัดกิจกรรมทดสอบตลาด และจัดเวทีประชุมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์อุบล อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1tn8qfYAGBHMqHQUPVWty63TxaOkTaL94/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 251/2566 ลงรับวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงาน สงกรานต์ลานธรรม ฮางฮดรดน้ำพระแก้ว

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์การค้าเซ็นทรับอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ ลานบึงบัว ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1k4uNj-QEB7L0vdkVMIBGxN8T_sudr2kb/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 252/2566 ลงรับวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.

เรื่อง รายงานประจำปีอุทยานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ หากมีแก้ไขส่งข้อแก้ไขภายในวันที่ 18 เมษายน 2566

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1FXBhi9P0HuzYqiR3zpQpOrH3j8clj3Ad/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 253/2566 ลงรับวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ร่วมจัดงานประกวดนางงามเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง หจก.แอดเวิร์คมีเดียร์ แอนด์ ออแกไนซ์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ มอบ 25 เปอร์เซ็นของรายได้หักค่าใช้จ่าย/ร่วมเป็นคณะกรรมการรอบตัดสิน/ขึ้นมอบรางวัล/ออกบูธกิจกรรม 1 บูธ ขนาด 3x6 เมตร

การปฏิบัติ 31 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องทับทิมสยาม 1-2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1WRhzzRmYPuK29QijvAxuzovFDOMLyrdU/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 254/2566 ลงรับวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง กกร.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนอาหารสุนีย์ โรงแรมสุนีย์แกรน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1icY2Qlx_0Gy4v2Paw_kQt8LZyv-qWjAz/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 255/2566 ลงรับวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง การส่งเสริมและการสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1XxxJPhrVDK9-tsk3jw4EcX19olFWKGC3/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 256/2566 ลงรับวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนและระดมทุนเพื่อจัดซื้อรถรับ-ส่งนักเรียน

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงเรียนวารินชำราบ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1VCUyW-s-6LvDuXDKaCjoQTqPHLogJ5AN/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 257/2566 ลงรับวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนเสื้อที่ระลึก 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/103CHD7P7uWj-lzHA6kxSUwQzDm6fKaTK/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 258/2566 ลงรับวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง เชิญร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง โทนสีสันสดใส สวยงาม หรือเสื้อลายดอกสงกรานต์

การปฏิบัติ วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1hOJisMhyMo5gWTrSbMCdlm5k9XuQeL68/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 259/2566 ลงรับวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ 9 แสนซีซี 90 ปีหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

การปฏิบัติ เมษายน 2566-เมษายน 2567

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1F52haT_46qAiEm-v_zFToe1fHzcmhWV-/view?usp=share_link

ลิ้งแบบส่งข้อมูล

https://forms.gle/5xw7UBZduBwmsVBh6

ลิ้งรายละเอียดข้อมูลโครงการ

https://drive.google.com/drive/folders/1TbrKTs7q-0Vpj8hzc1_2vgt_LQtZtzKH

2.เลขลงรับที่ 260/2566 ลงรับวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง การประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ เลื่อนการประชุมสภากาแฟเป็นวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

การปฏิบัติ วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1yIBhSOkzVZkbzsecXsuO3LoJ0ifDgJLv/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 261/2566 ลงรับวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักเทศบาลนครอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 13-14 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/11XZTCxwSzqYTLQ3R7Sm3WeXPYslZe0Q2/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 262/2566 ลงรับวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

เรื่อง โครงการสัมมนาสร้างการรับรู้แนวทางและวิธีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และการระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาประกอบการจัดทำร่างเป้าหมายการพัฒนาครั้งละ 20 ปี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า อ.เมือง จ.หวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1eBUK71ZSqrd2G8AUolVqz5w8M_WlpyN-/view?usp=share_link

ลิ้ง สิ่งที่ส่งมาด้วย

https://drive.google.com/drive/folders/125txW9k1iwKV-WjrJhD3HI1hj0jNO_2e?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 263/2566 ลงรับวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ZXENWaYESgSqB7da6qf-iBEWtyxnd1YD/view?usp=share_link

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 264/2566 ลงรับวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการวิพากษืแผนโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม BCG ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 15.30 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gv2bNcAhbhXOKcBRWisXoa6AmoffEVHm/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 265/2566 ลงรับวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/13r5GOritmI7obEbxJFIToesyIReYXZTL/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 266/2566 ลงรับวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1CSsgB73LFrZ6Eusr6RrauYyhjQ0SEwMI/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 267/2566 ลงรับวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 14

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ

https://www.kpi.ac.th/news/news/data/1709

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Bznq4Tw1IOISyo_hlY_7g-GyrBTlkKk_/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 268/2566 ลงรับวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง รับรองประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด(กพยจ)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนังานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1iQ5C0hxdBag6QqSEVWl02_xP7pLyprpy/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 269/2566 ลงรับวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักบริหารสินทรัพย์และสิทธิประโยชน์ ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1z6S1tSLPy63_kTX6q-fdjoAeSEPMbGiZ/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 270/2566 ลงรับวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ ผ่านระบบ VDO Conference

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ ตามลิงค์

https://forms.gle/hj3dNnJKbPT8CEdx6

การปฏิบัติ วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference (Google Hangout Meet)

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1bgagu7V5ovZMVPnIoC2SAJe69gL4n4ca/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 271/2566 ลงรับวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง กกร.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

การปฏิบัติ วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเรือนอาหารสุนีย์ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลฯ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1DaNikYN2G34izUSYpGMp7JLFxytKQXG7/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 272/2566 ลงรับวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น.

เรื่อง ขออนุญาตนำเสนอและขอความอนุเคราะห์การสนับสนุน การจัดการแข่งขัน ขี่ม้า เรนนิ่ง ประจำปี 2023 ครั้งที่ 2 ณ สโมสรขี่ม้า อุบลโพนี่คลับ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สโมสรขี่ม้าอุบลโพนี่คลับ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

การปฏิบัติ วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ สโมสรขี่ม้า ชมวิว ฮอร์ส ไรดิ้ง คลับ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/12-tVc4OUlltLGmWiVCfhsoaNt8mTe8B3/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 273/2566 ลงรับวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.

เรื่อง ขอส่งบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ บัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(พ.ศ.2566-2570)

https://drive.google.com/file/d/1QDWbgOq-CUBjDVbhJfnoioZqvQx2biSl/view?usp=sharing

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1CVwmvdiuw8kewLaMqv2Ra4_chCyMCBXp/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 274/2566 ลงรับวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงสาละวัน ครั้งที่ 13

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

วันที่ 20 เมษายน 2566 ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 21 เมษายน 2566 ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ณ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การปฏิบัติ วันที่ 20-21 เมษายน 2566 ณ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1HKCLAOZhD9gS5tRaGOAjJRPB90lzz_YB/view?usp=share_link

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 275/2566 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.20 น.

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1CsnsTUsBPc7FTxb_1Y4CWYiFJnx4UxXL/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 276/2566 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.20 น.

เรื่อง มอบหมายภารกิจกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1GyeBN45uwg9iO4hF3pbwl5RP7LyEx5Fy/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 277/2566 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.20 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566 จังหวัดอุบลรารชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดสุภาพ หรือชุดตามต้นสังกัด (เข้าร่วม 3 คน / จัดพวงมาลาดอกไม้สดมาด้วยตนเอง / สวมหน้ากากอนามัย)

การปฏิบัติ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/19t36XRb5ajS56cQcA_HNdPdI-umpVN0F/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 278/2566 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.20 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 4/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

การปฏิบัติ วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1IoksZqcfxCD399qdqS1CYTS5aHI2JzE1/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 279/2566 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.20 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับซื้อและบริโภคผลไม้คุณภาพจากจังหวัดตราด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1xyLQtxIIR8zrQgnpS5o58TvxGJQ8XHsW/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 280/2566 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.20 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด งานวัน GRAND OPENING OPENING OFFICEMATE PLUS สาขาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ร้านออฟฟิศเมท พลัส สาขาเดชอุดม เลขที่ 643 หมู่ 19 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1iDKmJvcvqE2GUrkVfQ2OlinLuCGkppaT/view?usp=share_link

7.เลขลงรับที่ 281/2566 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.20 น.

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1RqvjWxFkXT_A0jHZ-gJEdwVxYSAfB0Gx/view?usp=share_link

8.เลขลงรับที่ 282/2566 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.20 น.

เรื่อง สรุปสถิติการรายงานผลการประชุมและข้อเสนอการขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1ztaQHk8SaiaMznioOr7ecWD8eA2qkkbK/view?usp=share_link

9.เลขลงรับที่ 283/2566 ลงรับวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมสภากาแฟ ประปี 2566 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ ยังไม่มีกำหนด

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1OJVnncKajdqgXEGikCapAyqr_FdfeTH5/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 284/2566 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออก และกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1m3709U5gI74JehkcBU0WhwJzGBizKuSR/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 285/2566 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ ตามเอกสารแนบ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1mNZTmJvly0ze8QF2MGjkMELkJ0z9yEN5/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 286/2566 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สีแสงเกมส์ ประจำเดือนเมษายน 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ ยังไม่มีกำหนด

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1S7TdDX7czmbIntyr5nxveyRxeBw8TRpR/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 287/2566 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ประชุมส่งมอบผลผลิตและสร้างเครื่อขายความร่วมมือจากงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย บพท. เรื่องการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างมูลค่าใหม่บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ผู้ประสานงาน ผศดร.สุวภัุทร ศรีจองแสง 086-6665904

การปฏิบัติ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1m3coWiGy0-jU2an57yJEL0Ab31aFAbEc/view?usp=share_link

5.เลขลงรับที่ 288/2566 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ากิจกรรมเศรษฐกิจกิจิทัลเชิงพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง บ.เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ผู้ประสานงาน นายเสกสรร หงษ์ทอง 094-3652461

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

การปฏิบัติ วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1Nt0-a0-zUp_d08hvBAEDIeOq-AH-oZXI/view?usp=share_link

6.เลขลงรับที่ 289/2566 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเชิญประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการ่เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทา

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ 29-30 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ลิ้งสมัครในนาม หน่วยงาน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHtfW9G8gSkxJ8dD_N1TfP38_XhOosMneMnCQpTW1Yi-_CrQ/viewform

กรณีที่ผู้ประอบการสามารถสมัครด้วยตนเอง สามารถกด Link :

https://forms.gle/TVf2SzoUHGjouhWs6

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1UKq8GLVZDljhaOqA_QD0Vxa4SdfBMrT9/view?usp=share_link

7.เลขลงรับที่ 290/2566 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

หน่วยงานต้นเรื่อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ แบบสอบภามกลาง ที่ลิ้ง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcygI8BAehRrNgExDLehcIzYmQtrHfy11Ii2k-_fW4jyxX4Q/viewform

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1I8f1ktyAt9-As2TJYUGuO2UMuygTTzwg/view?usp=share_link

8.เลขลงรับที่ 291/2566 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 6

หน่วยงานต้นเรื่อง อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ SEC 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1_m8u0RmchMZWJA2_19UW_iO8dh8DtvXK/view?usp=share_link

9.เลขลงรับที่ 292/2566 ลงรับวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง ขอคำปรึกษา

หน่วยงานต้นเรื่อง หจก.ฟ้าตระการมอลล์

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/14rz50TH9GOVF7xWFbyYKnBKZz6byVGr7/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 293/2566 ลงรับวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น.

เรื่องขอเชิญประชุมกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอประจำเดือนเมษายน 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ การแต่งกาย: สูทหอการาค้า หรือชุดผ้าไทย/ติดแม็กเน็ตหอการค้าฯ

การปฏิบัติ วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j1_O6t-gVy5B5VTvm-2jZwbGl5pQC1ls/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 294/2566 ลงรับวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดสกลนครแห่งใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดสกลนคร

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ การแต่งกาย: สูทหอการาค้า หรือชุดผ้าไทย/ติดแม็กเน็ตหอการค้าฯ

การปฏิบัติ วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดสกลนครแห่งใหม่ (ใกล้พิพิธภัณฑ์ภูพานและท้องฟ้าจำลอง) ถ. ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1PV4BRJzPeLSeCP7akNwkxKfSXUeEhAml/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 295/2566 ลงรับวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.11 น.

เรื่อง ขอนัดหมายเพื่ินำเสนอ N Health lab center ubon Ratchani

หน่วยงานต้นเรื่อง N Health

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1hLsN-CjndbZlla7gnNsa7v1WQ5rqkNRq/view?usp=share_link

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 296/2566 ลงรับวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น.

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1gJjEzhjJMv1GtUjQZmYS_UmVNyxjUU1G/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 297/2566 ลงรับวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่3/2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1bEsuhC1LY5_je4jn-52ujfGgEO2A4c-U/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 298/2566 ลงรับวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าป้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ประจำปีพุทธศักราช 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ วัดหนองแฝก ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1djmxcLKASuoyxUUskvj1rRzg3Y4iwGmJ/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 299/2566 ลงรับวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง เชิญประชุมเตรียมความพร้อม โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1GOE7AoF9-8njEzA7Fke4igwsFSCXdGA_/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 300/2566 ลงรับวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพลังงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1piE1qWLBffgft5W_D98KNjiAi1KBuSdn/view?usp=share_link

สิ้งที่ส่งมาด้วย

https://drive.google.com/drive/folders/1_isBgbQq4Pl-4TvgDG2BiN5i1PfUb63s?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

 1. เลขลงรับที่ 301/2566 ลงรับวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง รายงานผลการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1QeIuaVqtnA9nj_fTzMu90eQEyJd6gHnN/view?usp=share_link

2.เลขลงรับที่ 302/2566 ลงรับวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสาธารณนุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับ ที่

https://forms.gle/WFX5Pn6WrLnf4Fm88

การปฏิบัติ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1c3Enf93P-19wJo5Wy0_tNxbhRTiKQ_kp/view?usp=share_link

3.เลขลงรับที่ 303/2566 ลงรับวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดับจังหวัด พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1aJ6bMsTv7DWavMmEqhV3fPg9i8C9GB2v/view?usp=share_link

4.เลขลงรับที่ 304/2566 ลงรับวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พ.ศ. 2566-2570) และแนวทางการพัฒนาตามเกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ลิ้ง

https://docs.google.com/forms/d/1g2xWres15pv7ej8pS3YhgtCyDyx9GWrr_w8aFYXBk0c/edit

การปฏิบัติ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Conference Meeting

ลิ้งประชุม

https://zoom.us/j/98544672680?pwd=RXYwdURqMUhhZXlyM3l4cU1BdDR5dz09

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1t16a5pg_7MXIPEFriVi5Do5XDAtIXDZ8/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!