วาระงานหอการค้าประจำเดือน ประจำเดือนกรกฏาคม 2565


2022-05-12 15:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 24

วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565

วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565

วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565

วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2565

เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมในการแข่งขันบาสเกตบอล รายการ UTCC 3X3 Championship 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 10 กรกฏาคม 2565

หมายเหตุ 1. เรียนเชิญท่าน ผวจ.อุบล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบาสฯ (วันที่ 10 ก.ค. 65)

2. เรียนเชิญ ประธานหอการค้าอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัล (วันที่ 10 ก.ค. 65)

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 330/2565 ลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/16c2-OYrFYLj4Zhnfo96jVyjTSQ9x8Po4/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2565

วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2565

วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2565

วันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม 2565

วันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2565

วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2565

เวลา - น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด

เรื่อง การจัดประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดอุบลราชธานี ปีการเพาะปลูก 2564/65

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 315/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_WXl1dnIi07NNeCPdY7foP_RHBrfTAdI/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!