วาระงานหอการค้าประจำเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565


2022-08-17 09:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 379

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องนาคารา โรงแรมรอยัลนาคารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคายและระบบ Zoom Webinar

To Join the Webinar

Join from a PC, Mac, iPad, iPhone or Android device:

Please click this URL to join.

https://us02web.zoom.us/w/89546946475?tk=g_L7h2CTZkx2JbhUPBJbcv9YNoYhaNVZoJTv_ie03DA.DQMAAAAU2Wn3qxZrbjhXQ2tGalIwcWdsVkdPVGZXQ0p3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&pwd=RG5pTzZ5Q3REV0JMdkM3RmwycU9Wdz09&uuid=WN_zCU_STFgQYGIWxPfQfasiAhttps://bit.ly/NEWebinarReg

เรื่อง ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ระยะแรก

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานผังประเทศและผังภาค

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้เป็นคุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้า ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 816/2565 ลงรับวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1yp7Z3BEs1J3zRVu2FsYJt3H_5dkCA9Or/view?usp=sharing

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมธนดล โรงแรมทอแสงโขงเจียม รีสอร์ท ตำบลโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2565

มอบหมายให้คุณนภารี โตแสง รองประธานหอการค้าเป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 838/2565 ลงรับวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1QVOBdTSNEED8diFvXnnHYKSd31_z3oUo/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประธานชมรมรัก(ษ์)วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ ขอเข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ชมรมรักเขมราฐ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้เป็นคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโส ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

เวลา 10.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระเม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธี เปิดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 10

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมพิธีฯ

การแต่งกาย : สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี ชุดพื้นเมือง ธีม งานวัด สีสันสดใส หิ้วตระกร้า มาตลาดมาระแม

เลขลงรับที่ 845/2565 ลงรับวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1bFTFNXb_eu1CHVSxRVRtVp5VIbhdjz3L/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมมอบเสื้อให้สื่อมวลชน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้า คุณอัญมณี นิลรัตน์ศฺริกุล กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเเชิญประชุมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน(นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ) และคณะ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 844/2565 ลงรับวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1lHg0cHJxw97RHSr7X41l0scFxmrGWzJI/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงาน จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 860/2565 ลงรับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1XbsonxFGdiw-jeM7Etqzb6wPvQA2qkji/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

เวลา 08.00 น. ณ ประเทศกัมพูชา (Pouy Chumteav Mao,Sihanouk Ville Province)

เรื่อง เชิญเข้าร่วมงาน CAMBODIA BIZ FAIR 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2565

มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 840/2565 ลงรับวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1RYnMgBXMdnNM-4qSwaOWpMoO_m7vEE_v/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 (งานเลี้ยงต้อนรับ)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบล

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้เป็น คณะกรรมการฝ่าย เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.44 น.

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาติประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 858/2565 ลงรับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1wBJ86boW1_5CaQ2p_SOFVMggOyXz_p7e/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.30 น. ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 10-2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 855/2565 ลงรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1wIhHouUTnrBf4TbIlFvOcb4dT8HajXur/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม กรรมการฝ่ายจัดบูธสินค้า /ฝ่ายจัดนิทรรศการ (เตรียมงานวันที่ 25พย. และ บูธสินค้าที่ ม.อุบลฯ ของวันที่ 26-27 พ.ย.65)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดอุบล

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้เป็น คณะกรรมการฝ่าย เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น.

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เวลา 06.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองที่มีศักยภาพและความเหมาะสมในการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ณ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ ภายในวันที่ 9 -12 พฤศจิกายน 2566 ณ จ.เพชรบุรี

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 863/2565 ลงรับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Djrdk-32G7IzLzCohzEut0uSqZudoejK/view?usp=share_link

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงสาละวัน ครั้งที่ 13

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 864/2565 ลงรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น.

เอกสาร

https://drive.google.com/drive/folders/18HeK4abQfSWah8Lvp-R6sZiaIhOwOpLE

หนังสือ

https://drive.google.com/file/d/1OFbQBEOCvshAyFe1PtO_kNkyys0Ohub2/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องดุสิตา (ชั้น2) โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร และระบบ Zoom

Meeting ID:873 5744 5916

Passcode : 686651

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานที่ปรึกษาฯ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณบัณฑิต วิลามาศ กรรมการ และคณะกรรมการผู้สนใจ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 832/2565 ลงรับวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1r6aaWO6cMSZebX2odBfYqOg_yW05AYTZ/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ผู้อำนวยการสถาบันพัมนาฝีมือแรงงานที่ 7 ขอเข้าพบประธานหอการค้าเนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ (ผอ.ฝาง)

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัมนาฝีมือแรงงานที่ 7

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้เป็นคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.10 น.

เวลา 14.00-16.00 น. ณ ระบบVideo Conference

ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/hfg-yosu-myb

รหัส : hfg-yosu-myb

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม ประธาน YEC เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 856/2565 ลงรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1x_j4s4nUuRHzNMfXVi57H-Pf9epa8_n1/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.00 น. ณ อาคาร UBRU FITNESS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมพิธีฯ

เลขลงรับที่ 870/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/16MsJivGhsEXoVlOyfhbj7nSAJcn5XiD_/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

เวลา 14.00-16.00 น. ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ปลูกต้นไม้

หน่วยงานต้นเรื่อง -

ประเภทหนังสือ-

มอบหมายให้เป็นคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.10 น.

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) อาคาร 22 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า เป็นวิทยากรฯ

เลขลงรับที่ 870/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1HUJq9SMNUoyr6Tv6F-QnYsi-OXvnOcMM/view?usp=share_link

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัด)

เข้าร่วมจำนวน 3 คน /พานพุ่มดอกไม้สด

เรื่อง ขอเชิญร่วมวางพานพุ่มดอดไม้สด เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธี

การปฏิบัติ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

การแต่งกาย ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

มอบหมายให้คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมพิธีฯ

เลขลงรับที่ 868/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1YzJPuyh9MEI7Vy66XjUwE42kUD51A3bW/view?usp=share_link

เวลา 08.00-13.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุรประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส คุณอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 867/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1_rRpr2FUInJ3hq6hyR6QBq5FepgfxefW/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 849/2565 ลงรับวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1oUly4pwZ0hCNcLCKrUh4kWvq71N-uvOH/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมืองแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมืองแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 856/2565 ลงรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1FmssB-uzC3c9bxO1CKteAMqtK0ZnvRKQ/view?usp=share_link

เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสินเจิมสิริ สำนักประสัมพันธ์เขต 2

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม Focus Group การพัฒนารูปแบบข่าวและรายการโทรทัศน์

หน่วยงานต้นเรื่อง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 874/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/16jCENoelYot7v6BOlJ7MfkQMx5M-znvA/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2-2566

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสถิติจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 883/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1n-7ZxDCMnA3bLPg2ou7coYenDIo17nWe/view?usp=share_link

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 4/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 873/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

สิ่งที่แนบมาด้วย

https://drive.google.com/file/d/1hEHuppSYYw8A46sGz715vMG246kDERr0/view?usp=sharing

หนังสือ

https://drive.google.com/file/d/1HtdVgevmkF9WEQex7RtmhBsFtRHqlIQ-/view?usp=share_link

เลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 17 พ.ย. 2565

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 859/2565 ลงรับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/16zXxtJXLSH2lLne_hN5zmozMkhW3MaUQ/view?usp=share_link

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 และขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 869/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1lHsBRdCpLQLTlXhiVB_rLofEiFuvbt1W/view?usp=share_link

เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมคารวะหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 890/2565 ลงรับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.420 น.

https://drive.google.com/file/d/1pu5b6_f6O4XzMMm9PxpI-LPZOoEkSXit/view?usp=share_link

11:00 น. ณ สำนักงานหอการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ผู้จัดการเขตเอสเอ็มอี การร่วมงานสัมมนาหอการค้าไทยครั้งที่ 40

หน่วยงานต้นเรื่อง เอสเอ็มอี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอกาาค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท. จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 886/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1UV_wFbeTvEBF5jwqHiF42x-KHb7T_Mxm/view?usp=share_link

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมเตรียมงานสัมมนาหอการค้าฯ ครั้งที่ 40 (คณะทำงานฝ่ายจราจร)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้า

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะทำงานฝ่ายจราจร เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ --ไม่มีร-- ลงรับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลกาลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เลื่อนการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 888/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1fgFsK-2kb2UpW4lIl53-ZLhte-J0A_yN/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เสวนารับฟังความคิดเห็น น้ำท่วมเมืองอุบลฯ ปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 898/2565 ลงรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1oon0b5oDa0pcm39Cz0R4sIP8qBTJRDYM/view?usp=share_link

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดำรงราชา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อ.เมืองอุบลราชนี

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม การจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า คุณกรุรา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 885/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1ur0LuhW4G8r-ozirnAoKqUCtO2tex7gj/view?usp=share_link

เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณบัณฑิต วิลามาศ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 900/2565 ลงรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.40 น.

https://drive.google.com/file/d/1ud_PihK12fClTgZOgl9Z2K1pXpTHCMfO/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

เวลา 10.30 น. ณ พักปลัดจังหวัดอุบลฯ

เรื่อง ทำบุญเลี้ยงพระเพล

หน่วยงานต้นเรื่อง -

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ

เรื่อง ประชุมเตรียมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 (ฝ่ายอาหาร/สถานที่)

หน่วยงานต้นเรื่อง -

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้(ฝ่ายอาหาร/สถานที่) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

เวลา 05.00-10.00 น. ณ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อ.สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ครบรอบ 30 ปี

หน่วยงานต้นเรื่อง โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

ประเภทหนังสือ เพื่อโปรดพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 641/2565 ลงรับวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1hafIaCeJP_A0txg4g4QRAbiFU5Z-uvie/view?usp=sharing

เวลา 07.00 น. ณ สนามกีฬากองบิน 21 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียนติงานสังสรรค์ ร่วมกาย ร่วมใจ สานสัมพันธ์เพื่อเบ็ญจะมะของเรา

หน่วยงานต้นเรื่อง เบ็ญจะมะมหาราชสมาคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

เลขลงรับที่ 862/2565 ลงรับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/151-T0-wqrm6J1Q_JhEaVHQv4bV1yMoqt/view?usp=share_link

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ฝ่ายต้อนรับฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ ---ไม่มี-- ลงรับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจัดหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิ้งพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 875/2565 ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1tAh48mmkwYGqRYC_5L0cxYkoBdmchcM4/view?usp=share_link

หนังสือแจ้งเลื่อน

https://drive.google.com/file/d/1FOJX_934U5x0w3VCbBfx7Z1VBIPlRS4S/view?usp=share_link

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหอการค้าเพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่40 และการเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมฯ

(ร่างกำหนดการ V 8.1)

https://drive.google.com/file/d/1_f824n98xQQNPZlabraxHLsEfVpVB8kJ/view?usp=share_link

มอบหมายให้ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ ---ไม่มี--- ลงรับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565

เวลา 06.39 น. ณ เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานครบรอบ 51 ปี เขื่อนสิรินธร

หน่วยงานต้นเรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 907/2565 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1tJgalverSnFMWGX2W2WZCvlhMXrvFCrp/view?usp=share_link

เลื่อนการประชุมจากเดิมวันที่ 22/11/2565 เวลา 13.30 น. เป็นวันที่ 24/11/2565 เวลา 15.00 น.

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาต่ออายุในใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณบัณฑิต วิลามาศ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 902/2565 ลงรับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/18BlCw1ZITDaLfT5t31bI6qhmYB1_5-jn/view?usp=share_link

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง คำสั่งจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดอุบลราชธานี และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ศอ.ปส.จ.อบ. (ฝ่ายอำนวยการ)

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 908/2565 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1-7L_3taEv7vN7f8m_UcQj4Eyc8GDMA3a/view?usp=share_link

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

เวลา 20.15-21.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้ารับรางวัล ประจำปี 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 870/2565 ลงรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1dOs3FAeup8OKJqkA7sYHeOJGJAUGJISa/view?usp=share_link

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

เวลา 13.30 น. ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง ด่านศุลกากรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณฤทธิ์พันธ์ุ สัณฑมาศจริวัส รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 906/2565 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1VOncSmgGFzpeDxNKz_LUBx7mF7_R97IS/view?usp=share_link

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอบลราชธานี ชั้น 3

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงาน ด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า คุณอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 905/2565 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1P0Oy9qVknFnNe1hzzYNtIALvayL0kQdK/view?usp=share_link

เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมอำลา เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 918/2565 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1NkKZ9CwvnBdBFuvVjAWqvbDPEDPXjR4E/view?usp=share_link

เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 925/2565 ลงรับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1sHHX4jT-H2wDgCty2lWJLk_hLaYCO2gy/view?usp=share_link

เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอนัดพบเพื่อปรึกษาหารือ

หน่วยงานต้นเรื่อง A and II

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คุณจารุณี พิมพ์ หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าฯ คุณอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 897/2565 ลงรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1pMEyF6JenWQ8VvvhI9bV0Se4lNVZgL3V/view?usp=share_link

เวลา 15.00 น. ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบล และจุดนัดหมาย

เรื่อง ขอเชิญร่วมไหว้ขอบคุณ ศาลหลักเมืองฯ ให้การจัดงานสัมมนาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้คณะกรรมการจัดงานสัมมนาหอการค้าอุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วมฯ

เลขลงรับที่ --ไม่มี--ลงรับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เวลา 10.00 น. ถึง 17.00 น. ณ โรงเรียนคูเดื่อ

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ช่วยฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า คุณเพชรชมภู สุทธิเดช รองประธานหอการค้า คุณอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมฯ

เลขลงรับที่ --ไม่มี--ลงรับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

เวลา 13.30 น. ณ ห้อง POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การแต่งกาย -

มอบหมายให้นายจักรพันธ์ กวีณัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 926/2565 ลงรับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1HgBWtfZgXEwvMvRmF5rCZuMlpDoLX-YZ/view?usp=share_link

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!