วาระงานหอการค้าประจำเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2565


2022-05-09 10:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565

เวลา 09.45-12.00 น. ณ โครงการก่อสร้างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจอทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง (พื้นที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิฑียกเสาเอก อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจอทัล

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมเป็นเกียรติ

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 334/2565 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1mOa8pfOu8b_PFLKMgex7oYkqhME5a2BK/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ -

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เลขลงรับที่ 335/2565 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1REclst3JRLuXcB4DY3dofMWc-RnmSPzs/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดุบลราชธานี

เรื่อง การเสวนา เรื่อง Business Model Business Canvas and Transformation inside out

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญรับฟัง

หมายเหตุ -

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.07 น.

กำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1ULI_gsohGdDrKkWvMynQI1yLfVUtXe4u/view?usp=sharing

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

เวลา 07.30 น. สนามบินดอนเมือง ไปยังจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง กำหนดการเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.17 น.

กำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1L7SKSWbytwNvhMBhzz5Q2W0tRJXjvnSk/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!