วาระงานหอการค้าประจำเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2565


2022-08-17 09:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 316

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565

เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธี

หมายเหตุ หน่วยงานละ 5 คน

การแต่งกาย ชุดสูทหอการค้าติดแม็กเน็ต และสวมหน้ากากอนามัยสีขาว

มอบหมายให้เป็นคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส คุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส คุณร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้า คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า ผู้เข้าร่วมประพิธีฯฯ

เลขลงรับที่ 790/2565 ลงรับวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1HeBL6znbNwPQ4KAYjRDnTgjPLbH061BL/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565

เวลา 05.30 น. ณ วันทุ่งศรีวิไล อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครง วิ่งครอสคันทรีอุบลราชธานี ประจำปี 2565 (ขัวน้อยบ้านชีทวน)ครั้งที่ 3

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงาน กกท.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติฯ

มอบหมายให้เป็น คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 789/2565 ลงรับวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1-Zhzi4O3ml2TaZi-DDX3HAekWK-2deJW/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

เวลา 10.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร การส่งออกสินค้าไปประเทศจีน

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.ราชภัฏอุบลฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็น คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 770/2565 ลงรับวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1ql4cAFnAWBe-kIrTMAkGnWzO8ZANopi6/view?usp=sharing

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด (ห้องหลัก)

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibiloty Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็นคุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า คุณฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้า คุณวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการ คุณไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการ คุณ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ลิ้งประชุม

ID 885 6239 3651

Passcode 91UzYD

https://us02web.zoom.us/j/88562393651?pwd=b2ZHMElBQkJXTGh4UDJRckdOeXRuQT09

หนังสือเชิญ เลขลงรับที่ 778/2565 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1dHPpT3lx5orEWiQt-V96MpNK7yxHg00m/view?usp=sharing

เวลา 16.00-18.00 น. ณ ฮอลล์ 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

เรื่อง เรียนเชิญร่วมงานพิธีเปิด และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้า และจับคู่ธุรกิจ SMART BUSINESS EXPO 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 799/2565 ลงรับวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1zX0HUS_fWzEYi-YYNFDPs8FX4fvurQIq/view?usp=sharing

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมือที่มีศักยภาพและความเหมาะสมในการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ณ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานต้นเรื่อง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 5-8 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดเพชรบุรี

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 798/2565 ลงรับวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1Var4CYlgru_nrNRCjyuFIMNitMvXJwaH/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565

เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรน์ด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน กิจกรรมศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SME สัญจร (บสย. F.A. Center)

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้เป็นคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 794/2565 ลงรับวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1t-ReVxVd34nAmmgyxJiv2-doxXsroLqL/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

เวลา 10.00 น. ณบริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 9

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญร่วมพิธีเปิด

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 803/2565 ลงรับวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1zeucB27fLtPrHowlWOgWaxdGMiDKd6Dg/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2565

และผ่านระบบออนไลน์ที่

ubuzoom02 is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: ประชุมคณะบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93484406570?pwd=cS9OS0dxM05OdUhJdzViMm1Qbmx4Zz09

Meeting ID: 934 8440 6570

Passcode: 469399

หน่วยงานต้นเรื่อง ม.อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 723/6552565 ลงรับวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 07.55 น.

https://drive.google.com/file/d/1zwnyovkGSNeOJ3JLZ9JNT-ZmorWkszuk/view?usp=sharing

หนังสือแจ้งเลื่อน ครั้งที่ 1

https://drive.google.com/file/d/1o4RmzvunC42-NBdapyfR0WMSPaYZ59bd/view?usp=sharing

หนังสือแจ้งเลื่อน ครั้งที่ 2

https://drive.google.com/file/d/1roP1Q5guYf6Wk3dDpfRfSLG-d4N_7zbu/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและยรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผุ้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานป้องกันและยรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็นคุณบัณฑิต วิลามาศ กรรมการการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 813/2565 ลงรับวันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1zHVn8o-gi9US1Z4MxuwY05AfKMKNjVeP/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เกรท วอลล์ มอเตอร์ มอบข้าวช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 กระสอบ

หน่วยงานต้นเรื่อง เกรท วอลล์ มอเตอร์ อุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ -

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า และกรรมการบริหารหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 167.55 น.

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565

เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4-5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญร่วมออกพื้นที่งานสัมมนาวงการอสังหาริมทรัพย์อุบล Ubon Preperty Seminar 2022

หน่วยงานต้นเรื่อง อุบลน่าอยู่

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 756/2565 ลงรับวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1aqMzwUcuSkCV891zJYq10jr8AMZPQIr1/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 2) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. ประจำปี พ.ศ.2565

หน่วยงานต้นเรื่อง กองทุนหม่อนเจียงคำอนุสรณ์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็นนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 809/2565 ลงรับวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1E-6eRzffILJCiJgP_G9em9Y-ksQS7oB6/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานแถลงข่าวงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

ผ่านระบบออนไลน์ที่ Google Meet

https://meet.google.com/isa-tiqr-xiy

รหัส : isa-tiqr-xiy

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็นคณะกรรมการจัดงานสัมมนาฯ ครั้งที่ 40 ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 806/2565 ลงรับวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1K70XvbtdoHcvVJ57jX1QDSq6NIZyCVG-/view?usp=sharing

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565

เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (การแต่งกาย: ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพโทนเหลือง)

มอบหมายให้เป็นคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณรัตนกร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโส คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (การแต่งกาย: ชุดสูทหอการค้า ติดแมกเน็ตหอฯ)

มอบหมายให้เป็นคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

เลขลงรับที่ 814/2565 ลงรับวันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1RNAYg2oLSxouLNG5siqphtD_-S36qcjf/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอมอบของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

หน่วยงานต้นเรื่อง ธ.ทีเอ็มบีธนชาต

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้เป็นคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า ผู้เข้าร่วมฯ

เลขลงรับที่ 807/2565 ลงรับวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1_kSY4KRm1N_2P__Mgy6A1hIss0H5ZnDw/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ณ สำนักงาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานพิธีมอบของบริจาคแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ทีเอ็มบีธนชาต

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นเกียรติ

มอบหมายให้เป็นคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า ผู้เข้าร่วม

เลขลงรับที่ 810/2565 ลงรับวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1B7kTq2YGog9c_B4PIMwLtThh_7RaTNr3/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565

เวลา 15:00 น. ณ สำนักงานหอกาาค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง คูโบต้าเจริญชัย จะมอบทำการส่งมอบถุงยังชีพและช่วยนำไปแจกจ่าย

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดงานแถลงข่าวงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็นคณะกรรมการจัดงานสัมมนาฯ ครั้งที่ 40 ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

ครั้งที่ 2

เวลา 08.30-12.30 น. ณ โรงแรมพลอยพาเลช อ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

https://us06web.zoom.us/j/89352209807

Meeting ID : 893 5220 9807

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานต้นเรื่อง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

หมายเหตุ

มอบหมายให้..รอมอบหมาย..เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 760/2565 ลงรับวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1XDrtBsqhdMPd1LHY-ln2gSAG-8MeCQ29/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565

เวลา 06.00 น. ณ สถานที่จัดงาน ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัสุทัศน์ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อุทธยา ท.จ. ประจำปี 2565 (ปีที่ 15)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้เป็นคุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส ผู้เข้าร่วมงานฯ

เลขลงรับที่ 815/2565 ลงรับวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/10TyBE9i-_YQb3iinYAyya9YHSPQJ-DlI/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ระบบออนไลน์

https://us02web.zoom.us/j/88903713516?pwd=OUQzUnl3Rjh3SnJSakFkc0dETmRmdz09#success

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เอกสารประกอบ ประชุมครั้งที่ 1

https://drive.google.com/drive/folders/1wHotUj6DXW8r352YHQ2Qm-Kzb-KakQ0N

หนังสือเชิญ

เลขลงรับที่ 823/2565 ลงรับวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1lBl0gcSxOQgth5cHEqOLfFq8VgEz8vvz/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และระบบออนไลน์ Webex (รอลิ้งค์)

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านโครงสร้าง)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานโยธานธิการและผังเมืองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็นคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 819/2565 ลงรับวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1z375iKbr1dND2jPKrYvxQ5Tj37DwS59t/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง คณะกรรมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 (ครั้งที่ 2/2565)

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการจัดงานสัมมนาฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 819/2565 ลงรับวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1FUxUxJRXcRdS6rX98dXUgL9TAsx8RoSB/view?usp=sharing

เวลา 09.3.0 น. ณ กลุ่มปลูกพริกบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ

เรื่อง ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 820/2565 ลงรับวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1m1PJnoJ_tRa2oX6luRwcIBfWijV0qfl5/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565

เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุศาวรีย์ รัชการที่ 5 ลานขวัญเมือง อ.เมือง จ.อุบล (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเดิม)

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การแต่งกาย : ชุดสูทหอการค้า ติดแม็กเน็ต สวนหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสีขาว

มอบหมายให้เป็นคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส คุณจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

เลขลงรับที่ 824/2565 ลงรับวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1MjdMuPITYPxOEg8iWrYZXLMxu3z1YsVs/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปการเตรียมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ของฝ่ายจัดเตรียมงาน 12 ฝ่าย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอฯจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็นประธานฝ่าย/เลขาฝ่าย คณะทำงานเตรียมงานฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น.

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565

เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จ.อุบลฯ

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต

หน่วยงานต้นเรื่อง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 828/2565 ลงรับวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1QJYkEmgcELQno7zS2bmF-fhAbyX68VFJ/view?usp=sharing

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

เรื่อง เชิญร่วมงานสัมมนาของคณะกรรมาธิกา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานกรรมาธิการ 1

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้ลาประชุม เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 817/2565 ลงรับวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1o8dFdnLy_Pnm9HN_HG2qqxPzqeTVYXxl/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการสัมมนา

https://drive.google.com/file/d/1N4gpdsy3MW95PcNl6dz0ptdXB5GCO8Ox/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1l6s26K3_wYhJE37y3OSk3Fq_nGF_mbQP/view?usp=sharing

แบบตอบรับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2wl_783Q_e3d07ewBSYw3plaGtocP-aEZpp9i9iOcE07xgw/viewform?usp=sf_link

เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ

เรื่อง เชิญประชุมรายงานผลและรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง กรมการท่องเที่ยว

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 821/2565 ลงรับวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1aY7jvdO2EZmbsinqnZSmE97DbdrCUBYa/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 833/2565 ลงรับวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1tKWVAlUjPTSc_u9hmDorOsJEDZQ-hkNx/view?usp=sharing

เลื่อนการประชุมไปเป็นวันที่ 27/10/2565

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 811/2565 ลงรับวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1WJ8fcet2ClKTmz_E_LSYlDrN21eyaprF/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565

เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยคลิกได้ที่ Link :

meet.google.com/tzv-arjn-key

เรื่อง ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (คุณสนั่น อังอุบลกุล) มีกำหนดจัดประชุม สื่อสารงาน APEC ให้กับเครือข่ายของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง หอไทย

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็นคุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง ปกครองจังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 835/2565 ลงรับวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1wHUnfIc281Bz1wNYUjKDFtp8VAJAPgc_/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัมนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://drive.google.com/file/d/1WJ8fcet2ClKTmz_E_LSYlDrN21eyaprF/view?usp=sharing

หนังสือแจ้งเลื่อนการประชุม

เลขลงรับที่ 825/2565 ลงรับวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น.

https://drive.google.com/file/d/13GKXjO9yx9eiuw6gTyDU7vkcN99pEzDb/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เลื่อนการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม การจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็นคุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้า คุณกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 830/2565 ลงรับวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1n2msu5X2FE0JRkD70PWP5Ey4UHj8kWiR/view?usp=sharing

เลขลงรับที่ 831/2565 ลงรับวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/153cHTX9_01DztaU5HUqpfSuHjparKR_u/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานี อาคารทานตะวัน ชั้น 1 (ทิศเหนือหอประชุมไพรพระยอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 834/2565 ลงรับวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1m_xrvpQ3cpkccL7MCOz4E3F4XjfwvsIB/view?usp=sharing

เลื่อนออกไปก่อนยังไม่มีกำหนด

เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าและระบบ Video Conference

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2565

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้า

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็นคณะกรรมการบริหารหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และทางระบบออนไลน์ที่ลิ้ง

https://meet.google.com/hfg-yosu-myb

รหัส : hfg-yosu-myb

เรื่อง ประชุมหอกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง 2

หน่วยงานต้นเรื่อง หอกลุ่ม

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

การปฏิบัติ วันที่ 28 ตุลาคม 2565

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 837/2565 ลงรับวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1MrhTbIq1ZqVn2Qnf85liMOfuI6LOyEc7/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็นคณะกรรมการเตรียมการจัดงานสัมมนาหอการค้า ครั้งที่ 40 ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 826/2565 ลงรับวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1sFSSmd3H2CKdkJiqtNLbUFHqf2nhP6JU/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบล

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

หน่วยงานต้นเรื่อง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็น ..รอมอบหมาย.. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 829/2565 ลงรับวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1xxV4_SRPSnEY6sbueygREHdYbvInWvLT/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอใช้ห้องประชุม (ฝ่ายจราจร/และความปลอดภัย)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้ฝ่ายจราจร เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอใช้ห้องประชุม (ฝ่ายบูทสินค้า)

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าฯ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้เป็นฝ่ายบูทสิทค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ --ไม่มี-- ลงรับวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

เวลา 09.00 น. ณ ผ่านระบบออนไลน์

APP.Zoom ID :934 4869 5242

Password : 669499

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center AIC) ครั้งที่ 52565 ผ่านระบบ Application Zoom

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้คุณชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เลขลงรับที่ 842/2565 ลงรับวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1mvU1mtFok_Nix-uJw3rCT3-z7f8BCkuA/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!