• “บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จำกัด ยินดีต้อนรับสมาชิกหอการค้า” มอบส่วนลดพิเศษ สำหรับสมาชิกหอการค้าลดสูงสุด 15 %

  page/id/1575883278515845

  บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จำกัด เข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ส่วนลดสำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพียงสมาชิกหอการค้าถือบัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รับส่วนลดทันที

 • ประชุมย่อยเพื่อจัดหางบประมาณในการจัดการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ

  page/id/1575880572843668

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการจังหวัดอุบลฯ,นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานYEC หอการค้าจังหวัดอุบลฯ, นางอัญมนี นิลรัตน์ศิริกุล รองประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุบลฯ,นายศุภ โกลละสุต กรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลฯ โดยได้รับเกียรติจากนาวาเอกบุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นที่ปรึกษาการประชุมฯ

 • จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

  page/id/1575870724190982

  วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณห้องประชุมประทุมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กับ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคม และองค์ภาคีเครือข่าย

 • วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

  page/id/1575869819393945

  วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

 • งานเลี้ยงอาหารค่ำ เนื่องในโอกาสวันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย 5 ธันวาคม 2562

  page/id/1575712189680762

  วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราธานี, นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการและเอกชนทั้งสองฝ่ายไทย-ลาว ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ เนื่องในโอกาสวันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย 5 ธันวาคม 2562 ณ สถานกงสุลใหญ่ แขวงสะหวันนะเขต

 • Grand Opening SUBARU Ubon โชว์รูมและศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ

  page/id/1575613293816115

  วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.-11.00 น. ณ โชว์รูมรถยนต์ SUBARU บ้านห้วยคุ้ม ม.5 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเปิด Grand Opening โชว์รูมรถยนต์ SUBARU และศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 • การวางกลยุทธ การสื่อสาร สร้างความรับรู้ เข้าใจ และการมีส่วนร่วม

  page/id/1575581786858717

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ วางระบบ งานหอการค้า เรื่องการ สื่่อสารในองค์กร และ การสร้างความรับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิก และบุคคลภายนอก โดยกำหนด กลยุทธ ช่องทางการรับรู้ เพื่อ ตอบโจทย์ “ smart communication”

 • smart city

  page/id/1574889148731761

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • ออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน ธันวาคม 2562

  page/id/1574128673422527

  วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการ) ร่วมออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ในโครงการ "บริจาคโลหิต 64 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล" และมี นางนิสา กองแก้ว สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกร่วมบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ด้วย

 • โครงการ "บริจาคโลหิต 64 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล"

  page/id/1574068076082761

  วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริษัทเกียรติสุรนนท์ อุบลราชธานี จำกัด นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการ) ร่วมออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ในโครงการ "บริจาคโลหิต 64 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล" และมีนางนิสา กองแก้ว สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ด้วย