วาระงานหอการค้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566


2023-08-17 16:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 39

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

เวลา 12.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ -

การปฏิบัติ วันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 8142/2566 ลงรับวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

https://drive.google.com/file/d/14n5dnQp4kzBQI_3H4s04VtgFLO-V3KBc/view?usp=drive_link

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

เรื่อง ขอเรียนเชิญท่านอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเข้าร่วมประชุมกับประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทย และประธานกรรมการหอการค้าไทย ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 706/2566 ลงรับวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1fKiT_uSiCvSHPpRPrjCtIk9I3aW4F5Zf/view?usp=drive_link

เวลา 21.30-00.00 น. ณ โรงแรม MAPLE HOTEL บางนา กรุงเทพฯ

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม AFTER PARTY 90 ปี หอการค้าไทย ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

หมายเหตุ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

มอบหมายให้...รอมอบหมาย... เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 749/2566 ลงรับวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1uo1ejvbyDz5Y2BBi7vIQ8lqfHvdM8ZjB/view?usp=drive_link

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!