ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

**ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ**หนังสือภายนอก/หนังสือภายใน/หนังสือประทับตรา/หนังสือสั่งการ (คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)/หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว)/หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่นๆ)


2023-08-17 16:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!