ประจำเดือน ธันวาคม 2564 สมุดลงรับ หนังสือเข้า และออก ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-11-16 11:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

ลักษณะหนังสือที่ควรทราบ1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็หลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น)

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

  1. เลขลงรับที่ ....../2564 ลงรับวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา ....... น. เรื่อง ...................

หน่วยงานต้นเรื่อง ...................

การปฏิบัติ.............................

ประเภทหนังสือ ..............

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แจ้งท่านแล้ว.... สะดวกไปร่วมประชุม.... แจ้งเมื่อวันที่.......... เวลา............... น.

ลิ้ง.................

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

หยุด

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

หยุดชดเชยวันพ่อ

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

หยุดวันรัฐธรรมนูญ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

หยุด


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!