วาระงานหอการค้าประจำเดือน ธันวาคม 2564


2021-11-16 11:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 24

วาระงานหอการค้า

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

เวลา 17.00 น. ณ สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประสานการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า E-San Border Trade Market 2021

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 618/2564 ลงรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.06 น.

https://drive.google.com/file/d/1Do8CKyhiVC94BAjOXOnf-ZhPakjTMxeZ/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

หยุด

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

หยุดชดเชยวันพ่อ

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 2 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนโฮเทล แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ (ประธานและคณะกรรมการไม่เกิน 4 ท่าน)เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการบรรยายพิเศษ และเสวนา ส่องโอกาสทางธุรกิจ จากขบวนรถไฟ ลาว-จีน

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 642/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.33 น.

https://drive.google.com/file/d/1mcCn6mCSCO6THMlZ2ykZt8V53xgrLiU_/view?usp=sharing

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

หยุดวันรัฐธรรมนูญ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

หยุด

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564

วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564

เวลา 08.00-10.00 น. เชิญประชุม และ 10.00-12.00 น. เป็นวิทยากร "ทิศทางเศรษฐกิจและความต้องการจ้างแรงงานในอนาคต" ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เชิญเป็นวิทยากร

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 636/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.47 น.

https://drive.google.com/file/d/1Lus1RrcgVI17sPIZ2QfzeQzef1gZv8BQ/view?usp=sharing

วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564

วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564

วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564

วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564

วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564

เวลา 09.00-17.00 น. (รอ)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ

หน่วยงานต้นเรื่องมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

ประเภทหนังสือเพื่อทราบ

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 631/2564 ลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.59 น.

https://drive.google.com/file/d/1hVTGDhFod13O83UnQhIDTRanqZN3oOxA/view?usp=sharing

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564

วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!