งานแห่เทียนปีนี้ เน้นonline จึงต้องโยง เทียน-แสง-ศาสนา-ภูมิปัญญา


2021-06-03 14:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

งานเทียนปีนี้ แม้จะมีโควิด ก็เชื่อว่า ด้วยการเป็นเมืองนักปรัชญ์ จะสามารถ ระดมความคิด สร้างสรรค์งานให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้ อย่างลงตัว เพราะ อุบลมีจุเด่นที่ เทียน-แสง-ศาสนา-ภูิมิปัญญา

ในแผนงานเที่ยนพรรษา ปีนี้ มีเรือง "ประดับเมือง"อบจ+เทศบาลนคร เป็นผู้รับผิดชอบ ผมว่านี่คือจุดเด่นของงานเป็น "เมืองแห่งเทียน+แสง"

การศึกาาวิจัย ของTceb (สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ชี้ว่า อุบล คือ เมืองแห่งแสง- ศาสนา- เทียน- ภูมิปัญญา

แสง หากตกแต่งเมืองให้ยิ่งใหญ่ นี่คือ จุดเด่น ที่ต้องไม่มองข้าม และจะเป็นจุดเปลี่ยนงานเที่ยนอุบล อีกเรื่องหนึ่ง และจะเป็นจุดสำคัญ เทียน + แสง

เทียนคือ ตำนาน

ศาสนา คือ ความเป็นตัวตนของอุบล

ภูมิปัญญา นั้นคุณค่าของ เล่าเผ่า เชื้อสายคนอุบล

แสง คือสิ่งที่ใคร ก็ ยอมรับ ว่า อุบลคือเมืองแสงแรด ตลอดทั้งปี

ที่ผ่านมาอุบลเราแตกต่างที่ใครก็เลียนแบบไม่ได้ นั่นคือ การเอาแสงมาเติมเต็ม งานประเพณีแห่เทียนพรรษา " การแห่เทียนกลางคืน " เป็นจังหวัดแรกจังหวัดเดียวที่มี


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing