การแก้ไขข้อบังคับ หอการค้าอุบล


2021-05-17 10:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 89

ข้อบังคับหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี ได้ใช้มาตั้งแต่ ปี 2529 เป็นเวลา 30กว่าแล้ว จึงได้มีการยกร่างแก้ไขใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของยุคสมัย คณะกรรมการหอการค้า โดยการนำของ นายนิมิต สิทธิไตรย์ จึงได้ยกร่างแก้ไข เรียงมาตราเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 เพื่อพิจารณา รับรอง

การแก้ไขข้อบังคับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!