ร่าง การแก้ไขขอบังคับหอกาาค้าอุบล (5 พฤษภาคม 2564)


2021-05-07 07:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 67

ร่าง การแก้ไขข้อคับหอการค้าฯ ที่ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้พิจารณษ มีมติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และจะนำเสนอที่ประชุมใหญ่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณา รับรองในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นี้


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!