ประกาศจังหวัดอุบล เพื่อควบคุมเป็นรายพื้นที่ และ การห้ามออกจากบ้าน 23.00-04.00 น.


2021-04-30 11:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 361

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ ประกาศมาตรการในการกำกับควบคุม แก้ไขปัญหาโควิด-19 เพื่อขอความร่วมมือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด และสามารถควบคุมการระบาด ของโรคให้อยุู่ในพื้นที่วงจำกัด

ประกาศจังหวัดอุบล เพื่อควบคุมเป็นรายพื้นที่ และ การห้ามออกจากบ้าน 23.00-04.00 น.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!