โครงการ หอการค้าอุบลร่วมด้วยช่วยกันสู้ภัยโควิต-19


2021-04-29 07:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 100

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถี ชีวิตของประชาชนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องผลกระทบของ แพร่กระจาย COVID-19 และคณะกรรมการ มีความเห็นตรงกันว่า หอการค้าอุบลราชธานี ต้องเข้ามีส่วนร่วม กับภาครัฐและเอกชนอื่น ในโครงการเกี่ยวกับ COVID-19 เท่าที่จะสามารถดำเนินการได้

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รวมพลัง ร่วมภาครัฐ เอกชน สุู้ภัยโควิต-19

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ และที่ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ ได้มีมติเห็นชอบ ในเรื่องที่เสนอในที่ประชุม ดังนี้

 1. โครงการจัดหา-ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วย โควิด-19,
 2. โครงการลงพื้นที่ ช่วยเหลือ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19
 3. การเปิดบัญชีบริจาคทั้งสองโครงการในนามหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดการดำเนินการ ของคณะทำงาน โควิด-19 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ณ . วันที่ 29 เมษายน 2564 มีดังนี้

เงินบริจาค

 1. ท่านรองเมตตา เมืองเจริญ 10,000 บาท
 2. ยังไม่ประสงค์ออกนาม 200 บาท
 3. ยังไม่ประสงค์ออกนาม 2,000 บาท
 4. ยังไม่ประสงค์ออกนาม 19 บาท
 5. ยังไม่ประสงค์ออกนาม 800 บาท
 6. คุณรุ่งอรุณ คูณแก้ว 1,000 บาท

รายนามผู้บริจาคสิ่งของ มีดังนี้

 1. ท่านประธานสมชาติ ที่นอน 10 ชุด
 2. รองประธานมงคลที่นอน 10 ชุด
 3. เฮียล้ง ที่นอน 2 ชุด
 4. โบ้ท ที่นอน 1 ชุด + พัดลม 1 ตัว
 5. บอส ยงกิจ ที่นอน 2 ชุด
 6. ไบรท์ ยงกิจ ที่นอน 2 ชุด
 7. จาว ยีนส์นาว การ์เม้นท์ ที่นอน 1 ชุด + พัดลม 1 ตัว
 8. เบียร์ รุ่งวารินทร์เซียงกง + บิว เรียนอิ๊ง ที่นอน 5 ชุด + พัดลม 5 ตัว
 9. อู๋ ชิว ที่นอน 2 ชุด
 10. กัญ อุบลสแควร์ ที่นอน 2 ชุด + พัดลม 2 ชุด
 11. อาร์ท บจก.ดิอาร์ท ที่นอน 2 ชุด
 12. คุณจรีลักษณ์ จันทร์สุวรรณ บ.สตาร์ดอม เอเชีย จำกัด กรุงเทพ พัดลม 2 ตัว
 13. คุณนันท์ชิณี วงศ์ธนาสุนทรPangora Jewelry กรุงเทพฯ พัดลม 1 ตัว
 14. อนันตราดีเวลล๊อปเม้นท์ พัดลม 2 ที่นอน 1
 15. รัชดา24 (AEC Real Estate) ชุดที่นอน 2 ชุด
 16. ครัวบ้านเต้น ชุดที่นอน 1 ชุด พัดลม 1
 17. คุณทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ชุดที่นอน 1 ชุด
 18. คุณพรชัย ศรีธัญญารัตน์ /ชุดที่นอน 1 ชุด
 19. คุณเรืองศักดิ์ ตั้งวงษ์ ชุดที่นอน 1 ชุด
 20. ร้านทองประชิด (อ.พิบูล) พัดลม 1
 21. ไก่ เกียรติสุรนนท์ ที่นอน 2 ชุด + พัดลม 2 ชุด
 22. มุก+หมู โรงสีเดชอุดมศิริโชค ที่นอน 10ชุด + พัดลม 10 ชุด
 23. คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี หจก.เจแอนด์พีเทเลคอม ชุดที่นอน 2 ชุด
 24. คุณไพบูลย์ คำศรี หจก.ศูนย์รถยนต์ อุบลเซอร์วิส1997 ชุดที่นอน 2 ชุด
 25. วินัย รร.เบทเทอร์เพลส ที่นอน 1 ชุด + พัดลม 1 ชุด
 26. เอก ชาญสุดาเลควิว/หมูยอกิมลั้ง ที่นอน1 ชุด +พัดลม1 ชุด
 27. ตั้ม น้ำดื่มพรีเมี่ยม ที่นอน1 ชุด +พัดลม1 ชุด
 28. คุณวุฒิไกร อร่ามเหลือง ที่นอน 2 ชุด
 29. พระครูชาคริต พัดลม 1 ชุด

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!