โครงการ หอการค้าอุบลร่วมด้วยช่วยกันสู้ภัยโควิต-19


2021-04-29 07:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถี ชีวิตของประชาชนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องผลกระทบของ แพร่กระจาย COVID-19 และคณะกรรมการ มีความเห็นตรงกันว่า หอการค้าอุบลราชธานี ต้องเข้ามีส่วนร่วม กับภาครัฐและเอกชนอื่น ในโครงการเกี่ยวกับ COVID-19 เท่าที่จะสามารถดำเนินการได้

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รวมพลัง ร่วมภาครัฐ เอกชน สุู้ภัยโควิต-19

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ และที่ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ ได้มีมติเห็นชอบ ในเรื่องที่เสนอในที่ประชุม ดังนี้

 1. โครงการจัดหา-ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วย โควิด-19,
 2. โครงการลงพื้นที่ ช่วยเหลือ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19
 3. การเปิดบัญชีบริจาคทั้งสองโครงการในนามหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดการดำเนินการ ของคณะทำงาน โควิด-19 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ณ . วันที่ 29 เมษายน 2564 มีดังนี้

เงินบริจาค

 1. ท่านรองเมตตา เมืองเจริญ 10,000 บาท
 2. ยังไม่ประสงค์ออกนาม 200 บาท
 3. ยังไม่ประสงค์ออกนาม 2,000 บาท
 4. ยังไม่ประสงค์ออกนาม 19 บาท
 5. ยังไม่ประสงค์ออกนาม 800 บาท
 6. คุณรุ่งอรุณ คูณแก้ว 1,000 บาท

รายนามผู้บริจาคสิ่งของ มีดังนี้

 1. ท่านประธานสมชาติ ที่นอน 10 ชุด
 2. รองประธานมงคลที่นอน 10 ชุด
 3. เฮียล้ง ที่นอน 2 ชุด
 4. โบ้ท ที่นอน 1 ชุด + พัดลม 1 ตัว
 5. บอส ยงกิจ ที่นอน 2 ชุด
 6. ไบรท์ ยงกิจ ที่นอน 2 ชุด
 7. จาว ยีนส์นาว การ์เม้นท์ ที่นอน 1 ชุด + พัดลม 1 ตัว
 8. เบียร์ รุ่งวารินทร์เซียงกง + บิว เรียนอิ๊ง ที่นอน 5 ชุด + พัดลม 5 ตัว
 9. อู๋ ชิว ที่นอน 2 ชุด
 10. กัญ อุบลสแควร์ ที่นอน 2 ชุด + พัดลม 2 ชุด
 11. อาร์ท บจก.ดิอาร์ท ที่นอน 2 ชุด
 12. คุณจรีลักษณ์ จันทร์สุวรรณ บ.สตาร์ดอม เอเชีย จำกัด กรุงเทพ พัดลม 2 ตัว
 13. คุณนันท์ชิณี วงศ์ธนาสุนทรPangora Jewelry กรุงเทพฯ พัดลม 1 ตัว
 14. อนันตราดีเวลล๊อปเม้นท์ พัดลม 2 ที่นอน 1
 15. รัชดา24 (AEC Real Estate) ชุดที่นอน 2 ชุด
 16. ครัวบ้านเต้น ชุดที่นอน 1 ชุด พัดลม 1
 17. คุณทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ชุดที่นอน 1 ชุด
 18. คุณพรชัย ศรีธัญญารัตน์ /ชุดที่นอน 1 ชุด
 19. คุณเรืองศักดิ์ ตั้งวงษ์ ชุดที่นอน 1 ชุด
 20. ร้านทองประชิด (อ.พิบูล) พัดลม 1
 21. ไก่ เกียรติสุรนนท์ ที่นอน 2 ชุด + พัดลม 2 ชุด
 22. มุก+หมู โรงสีเดชอุดมศิริโชค ที่นอน 10ชุด + พัดลม 10 ชุด
 23. คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี หจก.เจแอนด์พีเทเลคอม ชุดที่นอน 2 ชุด
 24. คุณไพบูลย์ คำศรี หจก.ศูนย์รถยนต์ อุบลเซอร์วิส1997 ชุดที่นอน 2 ชุด
 25. วินัย รร.เบทเทอร์เพลส ที่นอน 1 ชุด + พัดลม 1 ชุด
 26. เอก ชาญสุดาเลควิว/หมูยอกิมลั้ง ที่นอน1 ชุด +พัดลม1 ชุด
 27. ตั้ม น้ำดื่มพรีเมี่ยม ที่นอน1 ชุด +พัดลม1 ชุด
 28. คุณวุฒิไกร อร่ามเหลือง ที่นอน 2 ชุด
 29. พระครูชาคริต พัดลม 1 ชุด

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing