วาระงานหอการค้าประจำเดือน พฤษภาคม 2564


2021-01-26 14:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 260

วาระงานหอการค้าอุบล

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564

เวลา12.30น. เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยเกียรติยศ กองบิน21 ณ สนามกอล์ฟ กองบิน 21

มอบหมายให้ : (ไม่ส่งทีมเข้าร่วม) เลขที่รับหนังสือ 187 ลงรับวันที่ 19/04/2564

https://drive.google.com/file/d/1VOLEZHkrJIz0i-sa24JCRA17Da7jHqbK/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564

เวลา 10.00น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ณ ห้องประชุม ชั้น1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่2

มอบหมายให้ : (รองประธานหอฯคุณมงคล จุลทัศน์) เลขที่รับหนังสือ 203 ลงรับวันที่ 28/04/2564

https://drive.google.com/file/d/1ElndoA_BNLdWgzyT0Y7xg3cAIzp9kZTW/view?usp=sharing

เวลา 13.30น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564

ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (รองประธานหอฯคุณพองาม ปรีดาสันติ์) เลขที่รับหนังสือ 210 ลงรับวันที่ 30/04/2564

https://drive.google.com/file/d/1Un2U3h26-KtkviQ8Xmd4e4tGyH2fhc1J/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

เวลา 10.30 น. เรื่องขอเชิญคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจดทะเบียนมูลนิธิหลวงปู่มั่นฯ

ผ่านระบบ google meet link:

meet.google.com/mku-pzwt-tch โดยจะเริ่มทดสอบระบบตั้งแต่เวลา 10.00 น.

มอบหมายให้ : (........รอมอบหมาย........) เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 3/05/2564

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

เวลา 14.00 น. เรื่องประชุมพิจารณาร่างแก้ไขข้อบังคับหอการค้า ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (ประธานหอการค้าฯคุณนิมิต สิทธิไตรย์) เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 2/05/2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.30น. เรื่องขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (เลขาธิการหอการค้าฯคุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขที่รับหนังสือ 212 ลงรับวันที่ 3/05/2564

https://drive.google.com/file/d/15lDhVPFY0ZO_3gytBn0U4EJKozB5zWC-/view?usp=sharing

เวลา 10.00น. เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบล

ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (รองประธานหอฯคุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี) เลขที่รับหนังสือ 208 ลงรับวันที่ 29/04/2564

https://drive.google.com/file/d/1o_8E_pprb4Q4Eo6ln26gEBB3UPUs4N9Z/view?usp=sharing

เวลา10.00 น. เรื่องประชุมหารือ ระบบVroom ร่วมกับผู้บริหาร ture .......ณ ห้องประชุมหอการค้าอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (ประธานหอการค้าฯคุณนิมิต สิทธิไตรย์) ลงรับวันที่ 2/05/2564

เลื่อนเป็นเวลา 13.00 ที่ ทรูสเปส ยิ่งยงหน้าราชภัฎ

เวลา 12.00-15.00 น. เรื่องคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 54 ประจำปี 2563

ณ ออนไลน์ เข้าร่วมประชุมผ่าน Google Meet ได้ที่ https://meet.google.com/cde-wsmf-znx

มอบหมายให้ : (ประธานหอการค้าฯคุณนิมิต สิทธิไตรย์) เลขที่รับหนังสือ 208 ลงรับวันที่ 29/04/2564

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

เวลา 11.00 – 12.00 น. เรื่องหอการค้าไทย กำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมของหอการค้าจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลแนวทางสำหรับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมสถานที่รองรับการฉีดวัคซีนในพื้นที่แต่ละจังหวัด

เลื่อนเวลาประชุมเป็น เวลา 14.00 น-15.00 น

ณ ออนไลน์ เข้าร่วมประชุม Conference Call ผ่านทาง Google Meet ได้ที่ :

Link : meet.google.com/oqg-mdxi-yad

มอบหมายให้ : (ประธานหอการค้าฯคุณนิมิต สิทธิไตรย์) เลขที่รับหนังสือ ไม่มี ลงรับวันที่ 30/04/2564

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

เวลา 13.30 น. เรื่องขอเชิญร่วมมอบเหรียญทองหลวงปู่มั่น แด่ ผอ.สนง.ทางหลวงที่9 จ.อุบลราชธานี

(ท่านชนุธ โลหะกิจ)

มอบหมายให้ : (ประธานหอการค้าฯคุณนิมิต สิทธิไตรย์)

ลงรับวันที่ 10/05/2564 เลขที่ลงรับ ไม่มี

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

เวลา 10.00น. เรื่องเชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น4 ศาลากลางอุบล

มอบหมายให้ รองประธานหอฯคุณชูศรี กตัญญุตานันท์ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1cfPbzYYW5lBIS4-p1SYNZFHmNYQMiS1Z/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

เวลา 13.30 น. ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เปิดบัญชีเพื่อจดทะเบียนมูลนิธิฯ

มอบหมายให้ : (ประธานหอการค้าฯคุณนิมิต สิทธิไตรย์)

ลงรับวันที่ 17/05/2564 เลขที่ลงรับ ไม่มี

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

เวลา 14.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ทอสอบระบบ Vroom เพือเตรียมการประชุม วันที่ 20 พ.ค. 2564

มอบหมายให้ : (ประธานหอการค้าฯคุณนิมิต สิทธิไตรย์)

ลงรับวันที่ 17/05/2564 เลขที่ลงรับ ไม่มี

หมายเหตุ

ใส่ชื่อห้องประชุม : ubcc

`1.ติดตั้ง App :`

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.truecorp.vconnect

`2. เข้าร่วมห้องสนทนา :` กองเลขาหอการค้าอุบลและท่านสมาชิกหอการค้า ทุกท่าน is inviting you to a meeting.

Join the meeting:

https://vroom.truevirtualworld.com/ubcc

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.30 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอุบลครั้งที่ 1/2564

ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : รองเลขาธิการคุณจารุณี พิมพ์หล่อ เลขที่รับหนังสือ 219 ลงรับวันที่ 7/05/2564

https://drive.google.com/file/d/1lXKlrYK4vSreutXgwVHd3RpAK-zXFk9F/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER)

เรื่อง การชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าฯ==

== เลขที่รับหนังสือ 234 ลงรับวันที่ 17/05/2564 เวลา 15.34 น.

https://drive.google.com/file/d/1I57diIh9af1eOYRBDnOzhaMVS_5pw9IV/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER)

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ 2/2564)

มอบหมายให้ : นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 233 ลงรับวันที่ 17/05/2564 เวลา 15.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1eZLAaVnzYW9p2mDafZWoeqwHxih0I0Z5/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และทางVROOM ประชุมสามัญประจำปี + แก้ไขข้อบังคับ

มอบหมายให้ : ประธานหอการค้าฯและคณะกรรมการหอการค้าฯ

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

เรื่อง การคัดเลือกผู้ที่เห็นสมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

การปฏิบัติ ส่งภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

มอบหมายให้ : ....................... เลขที่รับหนังสือ 238 ลงรับวันที่ 18/05/2564 เวลา 11.16 น.

https://drive.google.com/file/d/1IWAxVeh4xslUtHnecJ1C2ySsODR8T5TW/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

มอบหมายให้ : ....................... เลขลงรับที่ 240/2564 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.43 น.

https://drive.google.com/file/d/1Z1-yZ5ECoaNq_B0Fa4DsHDdgQ0IliFeD/view?usp=sharing

เวลา ส่งภายในเดือนมิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สัมพภาษณ์ข้อมูลทางออนไลน์

มอบหมายให้ : .......................เลขลงรับที่ 241/2564 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.43 น.

https://drive.google.com/file/d/1pRRz8LGC8XXHNtoLK5NO3q3JJhCkkXZ5/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

เวลา 14.00 น.-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ. นครปฐม

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงความรักชาติ สามัคคี รดน้ำดำหัวศิลปินแห่งชาติ พร้อมต้อนรับแสดงความยินดีกับ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทย

มอบหมายให้ : ....................... เลขที่รับหนังสือ 236 ลงรับวันที่ 17/05/2564 เวลา 15.57 น.

https://drive.google.com/file/d/1dUvNKiQThNzOBOYKHFXG1_2rKAeKhZSR/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทีทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

มอบหมายให้ : ....ลาประชุม (ติดภาระกิจ)...... เลขที่รับหนังสือ 239 ลงรับวันที่ 19/05/2564 เวลา 12.10 น.

https://drive.google.com/file/d/1gFAZnXl-m2d-6UN97M31rtmj93g3gsaV/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

มอบหมายให้ : ...ลาประชุม (ติดภาระกิจ)........ เลขที่รับหนังสือ 245 ลงรับวันที่ 21/05/2564 เวลา 10.15 น.

https://drive.google.com/file/d/10EPXou7Sq71uQZx4ENxh-A5H41tvOT2G/view?usp=sharing

เวลา 14.00 - 16.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2564

ด้วยระบบ Video Conference ผ่านทาง Google Hangouts Meets

โดยคลิกที่ลิงค์ https:// meet.google.com/eip-xaco-bgf

มอบหมายให้ : (ประธานหอการค้าฯคุณนิมิต สิทธิไตรย์) เลขที่รับหนังสือ 242 ลงรับวันที่ 20/05/2564 เวลา 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1f63ScB80EFvXHyXM-mKcJs0Y-uymdYmq/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

เวลา 10.00 น. ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

มอบหมายให้ : ....................... เลขลงรับที่ 243/2564 ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.43 น.

https://drive.google.com/file/d/1uI-NsnNOkpppbh0RAgszbRskOnWQgSA3/view?usp=sharing

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

มอบหมายให้ :(.......................) เลขลงรับที่ 247/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.12 น.

https://drive.google.com/file/d/1x3twpxgMea1gMZDDnn7nsYmRRHvVtPZ5/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เซ็นทรัล ขอเข้าพบและปรึกษา โครงการตลาดผลไม้รวมใจคนไทยช่วยชาติ เบื้องต้นอยากให้หอการค้าพิจารณาเลือกสมาชิกหรือเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในจังหวัดอุบล มาออกร้านค้าที่เซ็นทรัล

มอบหมายให้ :(ประธานหอการค้าฯคุณนิมิต สิทธิไตรย์)

เลขลงรับที่ - ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.48 น.

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ID: 94370870302 Posscoad : 625924

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

มอบหมายให้ :(.......................) เลขลงรับที่ 250/2564 ลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.14 น.

https://drive.google.com/file/d/107YxyMQth-xgO79IZXKH87SkewIlGdqt/view?usp=sharing

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2

เรื่อง เชิญประชุม

มอบหมายให้ :(ประธานหอการค้าฯคุณนิมิต สิทธิไตรย์) เลขลงรับที่ 252/2564 ลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1TTRoLVf2W2UWjWC8slVXEM9xMcx7fHuc/view?usp=sharing

เวลา ยืนยันมติเวียนรับทราบและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมค่ณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ครั้งที่ 2/2564

มอบหมายให้ :(.......................) เลขลงรับที่ 256/2564 ลงรับวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.23 น.

https://drive.google.com/file/d/1pwjhmnulMgDD-PRnpnkeesklu5HdydkP/view?usp=sharing

วัน และเวลาทีท่านสะดวกในการให้ข้อมูล

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดอยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

มอบหมายให้ :(.......................)เลขลงรับที่ 257/2564 ลงรับวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.23 น.

https://drive.google.com/file/d/1lGAoxHo1jHB957NZ6ZoPuG6KIMJs2RFA/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

เรื่อง ขอเชิญประชุม

มอบหมายให้ :(กรรมการหอฯคุณพงษ์พันธ์ จันทศรี)เลขลงรับที่ 255/2564

ลงรับวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.23

https://drive.google.com/file/d/1-TYHrmveVWHAp9hihI77ZVbWSnBowq4N/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!