วาระงานหอการค้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565


2021-12-15 04:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมบรรยายในงานเสวนา เรื่อง "พลิกวิกฤติ นวัตกรรมไทยสู้โควิด"

หน่วยงานต้นเรื่อง บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.....เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 01/2565 ลงรับวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 14.45 น.

https://drive.google.com/file/d/1WBzmG4vTfZD6icsYSounsom0ZoFFVwMK/view?usp=sharing

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันพุธที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันพฤหัสบดีที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันเสาร์ที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันอาทิตย์ที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันพุธที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันพฤหัสบดีที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันเสาร์ที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันอาทิตย์ที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันพุธที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันพฤหัสบดีที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันเสาร์ที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันอาทิตย์ที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันพุธที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันพฤหัสบดีที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันเสาร์ที่ กุมภาพันธ์ 2565

วันอาทิตย์ที่ กุมภาพันธ์ 2565


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!