ระบบบัญชี EXPRESS หอการค้าจังหวัดอุบล


2021-05-02 01:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 60

การพัฒนาระบบงานของหอการค้าอุบลราชธานี ในยุคโควิด จำเป็นต้องปรับตัวให้ สอดคล้องกับยุค ดิจิตอล ที่มาถึง และ ต้องทำให้งานสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นได้ ด้วย


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!