ร่วมประชุมเเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564


2020-11-12 16:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 34

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมประชุมเเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3 ภาคอีสานตอนล่าง โดยมี นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ประจำปี 2564

โดยมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2563 ณ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะมีจังหวัดในเขต 3 ภาคอีสานตอนล่างจำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา อำนาจเจริญ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี ส่งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 4000 คน การแข่งขันกีฬาจำนวน 28 ชนิด 31 ประเภท


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603