ร่วมโครงการประชุมเสวนาและการจับคู่ทางธุรกิจ


2020-11-09 16:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 75

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมโครงการประชุมเสวนาและการจับคู่ทางธุรกิจของภาคีเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าขายชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ( สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม ) ผ่านระบบออนไลน์ VDO Zoom กับ TCEB


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!