ร่วมพบและคาราวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 2 ท่าน เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่


2020-11-06 16:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 182

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมพบและคาราวะ รอง.ผวจ.อบ. 2 ท่าน เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

  1. นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  2. นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว​​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603