พิธีอธิฐานจิต ตามเส้นทางปฏิบัติและจาริยวัตร หลวงปู่มั่น เพื่อสร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล


2020-11-06 13:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 47

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นำโดย นางพชร เตชะตานลท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี

ร่วมประกอบพิธี ณ อนุสรณ์สถานวัดป่าสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประกอบพิธี ณ อนุสรณ์สถานวัดดอนธาตุ ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประกอบพิธี ณ อนุสรณ์สถานวัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประกอบพิธี ณ อนุสรณ์สถานบ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603