พิธีอธิฐานจิต ตามเส้นทางปฏิบัติและจาริยวัตร หลวงปู่มั่น เพื่อสร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล


2020-11-06 13:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 113

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นำโดย นางพชร เตชะตานลท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี

ร่วมประกอบพิธี ณ อนุสรณ์สถานวัดป่าสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประกอบพิธี ณ อนุสรณ์สถานวัดดอนธาตุ ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประกอบพิธี ณ อนุสรณ์สถานวัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประกอบพิธี ณ อนุสรณ์สถานบ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!