พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระรูปพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา


2020-11-06 10:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 47

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.50 น. ณ ศาลสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

" ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระรูปพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ของทุกปี นับเป็นวันคล้ายวันสถาปนา ค่ายสมเด็จพระยากรมดำรงราชานุภาพ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีเปิดป้าย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2525 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 กิจกรรมในงานกำหนดให้มีการ พิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด พระรูปพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพิธีสวนสนามเทิดเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และลานรวมพลสนามกีฬา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603