พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระรูปพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา


2020-11-06 10:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 105

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.50 น. ณ ศาลสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

" ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระรูปพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ของทุกปี นับเป็นวันคล้ายวันสถาปนา ค่ายสมเด็จพระยากรมดำรงราชานุภาพ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีเปิดป้าย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2525 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 กิจกรรมในงานกำหนดให้มีการ พิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด พระรูปพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพิธีสวนสนามเทิดเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และลานรวมพลสนามกีฬา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!