ออกตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์


2020-11-05 14:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 199

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีและโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

" สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในสถานศึกษา ในครั้งนี้นอกจากเป็นการติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนแล้ว ยังเป็นการให้คำแนะนำให้เยาวชนเหล่านี้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กตัญญูต่อบรรพบุรุษ และผู้มีพระคุณที่สนับสนุนทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อีกทั้งได้เน้นย้ำให้เด็กนักเรียนทุนฯ ทุกคนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และมีจิตสาธารณะอีกด้วย. "


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!