พิธีอธิฐานจิตตามเส้นทางปฏิบัติและจาริยวัตร หลวงปู่มั่น


2020-11-05 10:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 53

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางปัมพร ไชยนา รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมประกอบพิธีอธิฐานจิต ตามเส้นทางปฏิบัติและจาริยวัตร หลวงปู่มั่น เพื่อสร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ณ อุโบสถ์วัดใต้ และอุโบสถวัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมพิธี ณ อุโบสถ์วัดใต้ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมพิธี ณ อุโบสถวัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603