พิธีเปิดงานการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มนต์เสน่ห์วิถี ของดีราชธานี


2020-10-16 17.00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

วัน 16 ตุลาคม 2563 เวลา 16.50 น. ณ บริเวณลานลูกลมยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมพิธีเปิดงานการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มนต์เสน่ห์วิถี ของดีราชธานี

โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี กล่าวว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในวันนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2 โดยเป็นการนำสินค้าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของดีของเด่น จากจังหวัดอุบลราชรานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ได้เลือกชม เลือกซื้อ จำนวน 53 บูท ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายนั้น มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ และมีความเป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ เครื่องประดับ ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าไหมยกดอก ผ้าไหมมัดหมี่ผ้าขาวม้า หมอนขิด หมูยอ ข้าว สมุนไพร เครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งภายในงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน "มนต์เสน่ห์วิถี ของดีราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ" ระหว่างวันที่ 14 ถึง 18 ตุลาคม 2563

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603