พิธีเปิดงานการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มนต์เสน่ห์วิถี ของดีราชธานี


2020-10-16 17.00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 57

วัน 16 ตุลาคม 2563 เวลา 16.50 น. ณ บริเวณลานลูกลมยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมพิธีเปิดงานการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มนต์เสน่ห์วิถี ของดีราชธานี

โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี กล่าวว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในวันนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2 โดยเป็นการนำสินค้าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของดีของเด่น จากจังหวัดอุบลราชรานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ได้เลือกชม เลือกซื้อ จำนวน 53 บูท ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายนั้น มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ และมีความเป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ เครื่องประดับ ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าไหมยกดอก ผ้าไหมมัดหมี่ผ้าขาวม้า หมอนขิด หมูยอ ข้าว สมุนไพร เครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งภายในงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน "มนต์เสน่ห์วิถี ของดีราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ" ระหว่างวันที่ 14 ถึง 18 ตุลาคม 2563

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing