ร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะเรื่องการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2564


2020-11-02 09:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 97

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ประธาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยจังหวัดอุบลราชธานีมรนโยบายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะทำงานจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2564 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!