ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ EXIM MOBILE CLINIC พลิกโอกาสทางธุรกิจ ติดอาวุธสู่การส่งออก


2020-10-30 16:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 77

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุนีแกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ EXIM MOBILE CLINIC พลิกโอกาสทางธุรกิจ ติดอาวุธสู่การส่งออก

โดย นายยุทธพงศ์ มีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานซึ่งเป็นการบูรณาระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ (SMEs) ที่สนใจส่งออก หรือส่งออกอยู่แล้วในจังหวัดอุบลราชธานี และในการจัดงานครั้งนี้ได้มีที่ปรึกษาทั้งด้านการเงิน การตลาด และด้านนวัตกรรม ผู้ประกอบการสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญของ EXIM BANK

พิธีกล่าวเปิดโครงการ EXIM MOBILE CLINIC พลิกโอกาสทางธุรกิจ ติดอาวุธสู่การส่งออก โดยนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรเครือข่าย อาทิเช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.), ศูนย์สนับสนุนและให้บริการจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศไทย (สวทช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7, ผู้แทนศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมผู้ประกอบการเข้าอบรม ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603