พิธีสวดมนต์เวียนธูป โดยเคลื่อนขบวนจากมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ มาถึงบริเวณท่าน้ำวัดหลวง เพื่อทำพิธีลอยกระทง


2020-10-26 13:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 47

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมพิธีสวดมนต์เวียนธูป โดยเคลื่อนขบวนจากมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ มาถึงบริเวณท่าน้ำวัดหลวง เพื่อทำพิธีลอยกระทง คล้ายการลอยกระทงของคนไทย เพื่อขอบคุณเจ้าแม่คงคา เพื่อขอพรให้ผู้ถือศีลกินเจมีสุขภาพแข็งแรง และขอพรให้เทพเจ้าปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากโรคภัยทั้งปวง เป็นการสะเดาะเคราะห์ ต่อดวงชะตา ปล่อยทุกข์โศกบาปเคราะห์ให้ลอยไปกับกระทง และเป็นการส่งเทพเจ้าขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของประเพณีถือศีลกินเจ ปี 2563


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603