หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง


2020-10-22 16:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 96

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ื ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง เพื่อรับฟังรายละเอียดโครงการเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

โครงการคนละครึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป เพื่อเพิ่มการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย ให้มีรายได้จากการขายสินค้า สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ รัฐบาลจะสนับสนุน 50% รับสิทธิไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ และชำระเงินผ่านแอปฯเป๋าตัง ช่อง G Wallet กับร้านที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะมีระยะเวลาการใช้จ่ายของโครงการ วันที่ 23 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

1) ผู้ประกอบการร้านค้า สามารถลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2563 ผ่านเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com หรือธนาคารกรุงไทย

2)ประชาชนที่ประสงค์ร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ตั้งแต่ วันที่ 16 ต.ค. 2563 ผ่านเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com หรือธนาคารกรุงไทย


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!