ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็ง กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563 (ปีที่ 13)


2020-10-20 11:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 193

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นำโดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็งใน กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563 (ปีที่ 13) และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนหม่อมเจียงคำ เป็น เงินจำนวน 5,000 บาท ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  • หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลสำคัญที่เป็นแบบอย่าง สร้างคุณงามความดีเป็นมรดกตกทอดให้กับชาวอุบล ท่านเป็นบุคคลต้นแบบที่ได้ส่งเสิรม สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งวัฒนธรรมไทยอีสานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่า เป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่เมืองอุบล ให้ชาวอุบลได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา
  • นอกจากเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแล้ว ท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละ กตัญญูกตเวที บำเพ็ญประโยชน์ด้านการอุทิศทรัพย์สินเป็นที่ดินอันเป็นมรดกตกทอด ให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดิน ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น
  • ศาลาลกลางจังหวัดอุบลราชธานี
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
  • เทศบาลนครอุบลราชธานี
  • ทุ่งศรีเมือง
  • โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
  • ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
  • ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี
  • และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ชาวอุบลราชธานี จะร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของหม่อมเจียงคำ ในวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา งานร่วมรำลึกจะจัด ณ อุโบสถวัดสุทัศนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุลราชธานี

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา นามเดิม อัญญานางเจียงคำ บุตโรบล เป็นเจ้านายสตรีของเมืองอุบลราชธานี เป็นธิดาคนที่ 9 ของท้าวสุรินทร์ชมภู และนางดวงจันทร์ เป็นชาวเมืองอุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!