พิธีเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์


2020-10-20 16:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 103

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปาปิลิโอ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในนามหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 โดย นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และในนามหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ ณ ห้องประชุมปาปิลิโอ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน หรือการท่องเที่ยว ทำให้ประเทศต่างๆ ได้ปรับตัวไปตามบริบทการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก โดยสร้างความร่วมมือหรือจัดทำกรอบความตกลงต่างๆ ที่เอื้อต่อการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวให้มีความเสรี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!