การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบ application zoom


2020-10-20 15:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 85

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบ application zoom

เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เกิดความเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการบริหาร AIC กับคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!