เข้าพบนายอำเภอเขมราฐ และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเขมราฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่ระดับอำเภอ.


2020-10-16 16:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 262

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเขมราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้เรียนเชิญ นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมกันนี้มี นายจิรวัฒน์ จันทอก รองประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเขมราฐ , นางนภารัตน์ วิเศษชาติ รองประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเขมราฐ พร้อมคณะ

เพื่อหารือผู้ประกอบการภาคธุรกิจในพื้นที่อำเภอเขมราฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมตลอดจนนโยบายประชารัฐให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!