เข้าพบนายอำเภอนาตาล และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล เพื่อขับเคลื่อนสังคมส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่ระดับอำเภอ


2020-10-16 15:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 257

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้เรียนเชิญ ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ เจียรมาศ นายอำเภอนาตาล

เข้าร่วมประชุมและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมกันนี้มี นายธวิท สิมาฤทธิ์ เลขาธิการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล พร้อมด้วยคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล เพื่อหารือผู้ประกอบการภาคธุรกิจในพื้นที่อำเภอนาตาล เพื่อขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมตลอดจนนโยบายประชารัฐให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยังยืนสืบไป.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!