ประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ 2554


2020-10-16 09:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 43

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและนายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเดชอุดม

โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณากำหนดพื้นที่การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและให้ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษ มีการเตรียมการตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นอกเขตที่ดินของรัฐทุกประเภทหรือสงวนหวงห้ามที่สาธารณประโยชน์ที่ป่าไม้หรือที่ดินซึ่งทางราชการ เห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากร ธรรมชาติ โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603