คำสอนของพ่อ ลูกขอนำปฎิบัติ 1.รู้รักสามัคคี 2.อยุู่อย่างพอเพียง 3.พูดหรือทำ ....หยุดคิดเสียก่อน ฯลฯ


2020-10-13 02:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 87

ไม่ขอสิ่งที่ยากเกินไป เพียงใส่" เสื้อเหลือง" พร้อมกันพร้อมเพียง เพื่อระลึกถึงพ่อ เพียง ปีละวัน.........แค่นี้ ทำกันได้มั้ย.. ผมไม่เคยขอ แต่ครั้งนี้ ผมขอครับ

ข้าพพุทธเจ้าทำงานหนัก เว้นงานเรา มาทำงานรวม เพราะข้าพพูทธเจ้า เห็นความสำเร็จ เพียงนำคำสอนของพ่อ ไปนำใช้ ลูกพบว่า ไม่มีเรื่องใด ที่พ่อมีตัวอย่างแบบอย่าง จากพ่อ

ลูก อ่านและคิด เพียงสองเรื่อง สิ่งที่พ่อบอก ลูกก็ สิ้นสงสัย พ่อทำเพื่อปวงชนชาวไทย

  1. เรา ...ไม่มีชีวิตส่วนตัวมากนัก เพราะประชาชน เห็นเราเป็นพ่อแม่ของแผ่นดิน "
  2. ที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะว่า ความทุกข์ยากของประชาชน ไม่เคยรอใคร ....

ขอเป็นข้ารองยาททุกชาติ และ ทำสิ่งดี พูดและคิด เพื่อให้ เกิด ความรุ้รักสามัคคี การี้นำให้ ดำรงชีพพอเพียง ที่สำคัญ

จะถือวันที่ 13ตุลาคม เป็นวัน ระลึกพ่อ ตลอดไปและบอกต่อให้ ลูกหลานถือวัน นี้ เป็นวันที่สำคัญ สืบต่อๆหันไป

สำนึก ว่า เรามีชีวิต สุขสบายเช่นทุกวันี้ ได้ เพราะพ่อสิ่งที่พ่อทำ ตลอดชีวิต เพื่อลูกของพ่อ ประชาชน คนไทย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603