คำสอนของพ่อ ลูกขอนำปฎิบัติ 1.รู้รักสามัคคี 2.อยุู่อย่างพอเพียง 3.พูดหรือทำ ....หยุดคิดเสียก่อน ฯลฯ


2020-10-13 02:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 125

ไม่ขอสิ่งที่ยากเกินไป เพียงใส่" เสื้อเหลือง" พร้อมกันพร้อมเพียง เพื่อระลึกถึงพ่อ เพียง ปีละวัน.........แค่นี้ ทำกันได้มั้ย.. ผมไม่เคยขอ แต่ครั้งนี้ ผมขอครับ

ข้าพพุทธเจ้าทำงานหนัก เว้นงานเรา มาทำงานรวม เพราะข้าพพูทธเจ้า เห็นความสำเร็จ เพียงนำคำสอนของพ่อ ไปนำใช้ ลูกพบว่า ไม่มีเรื่องใด ที่พ่อมีตัวอย่างแบบอย่าง จากพ่อ

ลูก อ่านและคิด เพียงสองเรื่อง สิ่งที่พ่อบอก ลูกก็ สิ้นสงสัย พ่อทำเพื่อปวงชนชาวไทย

  1. เรา ...ไม่มีชีวิตส่วนตัวมากนัก เพราะประชาชน เห็นเราเป็นพ่อแม่ของแผ่นดิน "
  2. ที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะว่า ความทุกข์ยากของประชาชน ไม่เคยรอใคร ....

ขอเป็นข้ารองยาททุกชาติ และ ทำสิ่งดี พูดและคิด เพื่อให้ เกิด ความรุ้รักสามัคคี การี้นำให้ ดำรงชีพพอเพียง ที่สำคัญ

จะถือวันที่ 13ตุลาคม เป็นวัน ระลึกพ่อ ตลอดไปและบอกต่อให้ ลูกหลานถือวัน นี้ เป็นวันที่สำคัญ สืบต่อๆหันไป

สำนึก ว่า เรามีชีวิต สุขสบายเช่นทุกวันี้ ได้ เพราะพ่อสิ่งที่พ่อทำ ตลอดชีวิต เพื่อลูกของพ่อ ประชาชน คนไทย.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!