ให้ใส่เสื้อเหลืองเพื่อระลึกถึง "พ่อหลวง" ผมคนหนึ่งจะใส่ครับ เพราะ ท่านทำเพื่อเราตลอดชีวิต เราทำเพื่อท่านวันเดียว ทำไมจะทำไม่ได้


2020-10-12 05:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 56

วันที่ 13ตุลาคม เป็นวันครบรอบ วันสวรรคต ของ พ่อหลวง (ร.9) มีคนโทรมาชวน ให้ผมใส่เสื้อเหลือ เพื่อระลึกถึง พ่อหลวงของเรา ผมตอบ ...ได้ครับ เพราะเหตุสั้นๆเป็นเหตุผลจากหัวใจ ที่ตอบทันที ว่า ครับ.....คือ ท่านทำเพื่อเราตลอดชีวิต เราทำเพื่อท่านวันเดียว ทำไมจะทำไม่ได้

ถ้าเป็นคำขอจากผม ผมขอความพร้อมเพียง แค่วันเดียว เพื่อแสดงว่า พวกเรายังระลึกถึงท่านไม่เคยเปลี่ยน คนไทยอยุ่สุขสบายมาถึงวันนี้ ได้ เพราะ พระองค์ท่าน จริงแท้แน่นอน

การเมืองจะเป็นอย่างไร นั้น ผมก้าวข้ามทุกประเด็น เพราะ เหตุผลหลัก ผมสำนึกถึงพระคุณพระองค์ท่าน ที่ท่านทำเพื่อเราคนไทย ตลอดชีวิตพระองค์ท่าน

พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน

มีใครเห็นใจสงสาร

ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน

เป็นผู้ปิดทองหลังพระ

ผู้ปิดทองหลังพระ

ผู้ปิดทองหลังพระ


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing