ให้ใส่เสื้อเหลืองเพื่อระลึกถึง "พ่อหลวง" ผมคนหนึ่งจะใส่ครับ เพราะ ท่านทำเพื่อเราตลอดชีวิต เราทำเพื่อท่านวันเดียว ทำไมจะทำไม่ได้


2020-10-12 05:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 54

วันที่ 13ตุลาคม เป็นวันครบรอบ วันสวรรคต ของ พ่อหลวง (ร.9) มีคนโทรมาชวน ให้ผมใส่เสื้อเหลือ เพื่อระลึกถึง พ่อหลวงของเรา ผมตอบ ...ได้ครับ เพราะเหตุสั้นๆเป็นเหตุผลจากหัวใจ ที่ตอบทันที ว่า ครับ.....คือ ท่านทำเพื่อเราตลอดชีวิต เราทำเพื่อท่านวันเดียว ทำไมจะทำไม่ได้

ถ้าเป็นคำขอจากผม ผมขอความพร้อมเพียง แค่วันเดียว เพื่อแสดงว่า พวกเรายังระลึกถึงท่านไม่เคยเปลี่ยน คนไทยอยุ่สุขสบายมาถึงวันนี้ ได้ เพราะ พระองค์ท่าน จริงแท้แน่นอน

การเมืองจะเป็นอย่างไร นั้น ผมก้าวข้ามทุกประเด็น เพราะ เหตุผลหลัก ผมสำนึกถึงพระคุณพระองค์ท่าน ที่ท่านทำเพื่อเราคนไทย ตลอดชีวิตพระองค์ท่าน

พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน

มีใครเห็นใจสงสาร

ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน

เป็นผู้ปิดทองหลังพระ

ผู้ปิดทองหลังพระ

ผู้ปิดทองหลังพระ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603