พบแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับคณะธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายโครงสร้างเศรษฐกิจ เดินทางสำรวจภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าใจสถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจ ภายหลังการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19


2020-10-08 18:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 72

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพบแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับคณะธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางสำรวจภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าใจสถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจ ภายหลังการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับนำไปประกอบการวิเคราะห์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายการเงินที่เหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีและความเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน มุมมองต่อนโยบายเศรษฐกิจของประเทศสืบไป.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!