งานแถลงข่าวการแข่งขันวิ่ง "โพคารี่สเวท อุบล 21.1 มาราธอน 2020"


2020-10-05 11:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 38

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารโครงการอุบลสแควร์ ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขัน วิ่งโพคารี่สเวท อุบล 21.1 มาราธอน 2020 โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงการวิ่งเพื่อสุขภาพของประชาชนในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Race) และได้รับเกียรติจากนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงความพร้อมในการเปิดจังหวัด เพื่อต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศ พร้อมหน่วยงานในจังหวัดและบริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด เจ้าของสิทธิ์จัดการและภาคีร่วมจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุนร่วมทำพิธีเปิดงานและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบนเวที

สำหรับการแข่งขันวิ่ง "โพคาริ สเวท อุบล 21.1 มาราธอน 2020" ภายใต้มาตรฐาน "New Normal Race" ครั้งแรกของประเทศไทย จะชิงชัยในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ฮาล์ฟ มาราธอน (21.1 กม.) และ มินิมาราธอน (10 กม.)


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing