พิธีเปิดตัว เที่ยวบินปฐมฤกษ์กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)- อุบลราชธานี สายการบินไทยเวียตเจ็ท


2020-10-05 10:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 72

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 11.55 น. ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว พร้อมอุโมงค์น้ำต้อนรับอากาศยาน ในพิธีเปิดตัว เที่ยวบินปฐมฤกษ์กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - อุบลราชธานี สายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี, นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี, ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท พนักงานสายการบิน ต้อนรับและมอบพวงมาลัยดอกไม้ให้แก่ผู้โดยสาร พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603