พิธีเปิดงาน "ท่องเที่ยววิถีไทย ตามรอยตำนานหลวงปู่มั่น ประจำปี 2563"


2020-10-05 10:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 35

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00 น ณ วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้า ร่วมพิธีเปิดงาน "ท่องเที่ยววิถีไทย ตามรอยตำนานหลวงปู่มั่น ประจำปี 2563"โดยใช้มาตรการการจัดกิจกรรมเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ภายในงานมีการจัดการแสดงโชว์พร้อมเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการช่วยกระตุ้นกระแสเศรษฐกิจให้เข้าถึงชุมชนตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย.

มีการแสดงศิลปะวัฒนธรมท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ,การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ,การจัดแสดงนิทรรศการ ชีวประวัติและคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

อาคารวิลเลจ J101 โครงการอุบลสแควร์
ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

0854143939

0637606628

045-245494

[email protected]

http://www.facebook.com/ubonchamber (Facebook)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603