วาระงานหอการค้าประจำเดือน ตุลาคม 2563


2020-10-02 13:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 395

วาระงานหอการค้าอุบล

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ อำเภอเดชอุดม

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

เวลา 18.00 น. เรื่อง : งานสังสรรค์อุบลวานิชสมาคม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่อุบลวานิชสมาคม

หน่วยงานต้นเรื่อง : อุบลวานิชสมาคม

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ 438

https://drive.google.com/file/d/1poy_qcJEh-ldnrkmShpbZgRhfRo0HLJP/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 (ผ่านระบบ Conference) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, ประธาน YEC และเลขาธิการYEC เลขที่รับหนังสือ 442

https://drive.google.com/file/d/1Hv5GmUH4A_Gcv_PTqGdaV0kBs5oFHIwM/view?usp=sharing

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line [email protected] website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

เวลา 07.30 น. เรื่อง : พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 375

https://drive.google.com/file/d/1MPqM2JgYK3sxMI-_IWOvYVdA23Feg-8J/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ประชุมติดตามงาน TCEP สสปน. ณ ร้านกาแฟ Starbuck สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : TCEB สสปน.

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

เวลา 10.00 น.-11.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานท่องเที่ยววิถีไทยตามรอยตำนานหลวงปู่มั่นประจําปี 2563 ณ วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 386

https://drive.google.com/file/d/1AscZbKkdt9nnbUyldlZv0o7BMgweQ-i5/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น.-15.30 น. เรื่อง : งานแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งโพคาริ สเวท อุบล 21.1 มาราธอน 2020 ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : MOVE ASIA CO.,LTD

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 335

https://drive.google.com/file/d/1VkMZCwxchvhbtMce4wOLNwuLhY3mYkGd/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563

เวลา 03.00 น.-05.30 น. เรื่อง : งานแข่งขันวิ่งโพคาริ สเวท อุบล 21.1 มาราธอน 2020 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : MOVE ASIA CO.,LTD

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 335

https://drive.google.com/file/d/1VkMZCwxchvhbtMce4wOLNwuLhY3mYkGd/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น. ถึง 17.00 น. เรื่อง : เป็นวิทยากรเสวนาในการเสวนาในหัวข้อ "งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี :จากอดีตสู่อนาคต ในงานนิทรรศการ "มูน มัง เมือง" อุบลราชธานีศรีวนาลัย ณ บริเวณลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์) ประธาน YEC หอการค้า เลขที่รับหนังสือ 341

https://drive.google.com/file/d/11GMvM5MJzYo9IVm_q7yU4SJaTuRkU8xV/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

เวลา 18.00 น. เรื่อง : พบกับ คุณภาค ผปก.คาร์โก้ ไทยเวียตเจ็ทและผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจว.อบ. ณ ล๊อบบี้โรงแรมอริสตร้า

หน่วยงานต้นเรื่อง : นายณภพ ลายวิเศษ กรรมการ

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, (นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563

เวลา 11.55 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัวเที่ยวบินปฐมฤกษ์กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - อุบล สายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, (นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 391

https://drive.google.com/file/d/1cUQg8zp7OuiMdm5nyXCFFDPNovWq7n4_/view?usp=sharing

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

เวลา 11.00 น. เรื่อง : นัดหมายกับนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ หงษ์ฟ้าภัตตาคาร

หน่วยงานต้นเรื่อง :

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 14.00 น. เรื่อง : คุณหยก อุบลไบโอเอทานอล นัดประชุมกับประธานหอการค้า ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : คุณหยก อุบลไบโอเอทานอล

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

เวลา 10.30 น.- 12.00 น. เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ธนาคารแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 406

https://drive.google.com/file/d/1ZhsH5sFWYHADOLvVMdTDrjrGr0t5O1nd/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายไพบูลย์ คำศรี) กรรมการ, (นายพงษ์พันธ์ จันทรศรี) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 401

https://drive.google.com/file/d/1N0_lj1-5PnWLmrgvEN9WyQYuQQs8WhDj/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งใจคอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอเหล่าเสือโก้ก

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 16.00 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ อำเภอตระการพืชผล

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

เวลา 13.00 น. เรื่อง : การประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ) ประธานหออำเภอเดชอุดม, (นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์) ประธาน YEC เลขที่รับหนังสือ

เวลา 18.00 น. เรื่อง : งานสังสรรค์อุบลคอนเน็ค ณ ห้องพาลาสโซ่ อรอุบล (เยื้องเซ็นทรัลพลาซ่าอุบล)

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง : กลุ่มค้าโคเนื้อ นัดประชุมกับประธานหอการค้า ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : นายประมอน เขียวขำ รองประธาน

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นายประมอน เขียวขำ) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 06.30 น. เรื่อง : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

เวลา 07.45 น. เรื่อง : พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

เวลา 18.30 น. เรื่อง : พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 411

https://drive.google.com/file/d/11HOQ7-3Hi3LXa4tbB_W20QUQs57B9iPP/view?usp=sharing

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 415

https://drive.google.com/file/d/1CgkOhUoWHUB-33uxAbFoSXg9W9KpOJrx/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563

เวลา 10.30 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ อำเภอนาตาล

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ อำเภอเขมราฐ

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น.-17.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสม (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสม ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 (อุบลราชธานี) ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กรมทางหลวง

มอบหมายให้ : (ประธานคณะทำงานหอการค้า อำเภอเขมราฐ และบรรณาธิการสารสารหอการค้า) เลขที่รับหนังสือ 398, 400

https://drive.google.com/file/d/1wXyh8Rg7Zw2_ytxEEr8VNRWJkO9yxBAz/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1HRpcwxQOolkl3bKnW2VWCVCnvAafDQqg/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

เวลา 08.30 น.-12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสม (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสม ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 (อุบลราชธานี) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กรมทางหลวง

มอบหมายให้ : (ประธานคณะทำงานหอการค้าอำเภอนาตาล และบรรณาธิการสารสารหอการค้า) เลขที่รับหนังสือ 397, 399

https://drive.google.com/file/d/1BuKN2oQRYARS2ZVDWmGoQHUqS4m4B_LR/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/14SQhNqggNVhF2ALmRDfq0X_HaD71mg9j/view?usp=sharing

เวลา 16.50 น. เรื่อง : ร่วมพิธีเปิดงาน "การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP" ณ บริเวณลานลูกลมยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 418

https://drive.google.com/file/d/15-wbpjuMwu-TUGkTGpuqGiHEqkuYohvw/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ ณ ห้องประชุมปาปิลิโอ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

มอบหมายให้ : (นายประสงค์ จันจำปา) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 417

https://drive.google.com/file/d/1aLvjqHEa0MuPilNSaf7CsgO8hC-yH6PE/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563

เวลา 06.30 น. เรื่อง : ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็ง กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563 (ปีที่ 13) ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มูลนิธิหม่องเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธาน และสมาชิกหอการค้า เลขที่รับหนังสือ กำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1U0bSSoh6GaKeN3gx2U9jG2WNfcfGYVLX/view?usp=sharing

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบ application zoom ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 424

https://drive.google.com/file/d/1JNDiLnGMaYuiOOueJeLKg95jAoGzbHwF/view?usp=sharing

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2553 จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 06.30 น. เรื่อง : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

เวลา 07.30 น. เรื่อง : พิธีวางพานพุ่ม ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 425

https://drive.google.com/file/d/1clr0lPuwmSuWf3XHxjuKCUxkLkL_0MQB/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 410

https://drive.google.com/file/d/1-63UnXQhT8qiVK5TIElswmK5iAIEce8N/view?usp=sharing

เวลา 15.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงาน UBON CONNECT ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะทำงาน UBON CONNECT เลขที่รับหนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ 435

https://drive.google.com/file/d/1nB66_ngb_xNhLuAhV1ceZIr82abfQCvn/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน co-payment ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายไพบูลย์ คำศรี)กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 433

https://drive.google.com/file/d/1Z1QdmgYZsdK7qd_vpEy41sUwNsel1bhn/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการจัดทำคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 430

https://drive.google.com/file/d/1Tqg7Y2Qf1Fmz6Q8LmuajwjeZS4glk0AL/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

หยุด วันปิยมหาราช

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ร่วมต้อนรับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายปริญ พานิชภักดิ์ และพบปะพูดคุยเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ และนำเสนอข้อคิดเห็นความต้องการของภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 09.30 น.-12.00 น. เรื่อง : ประชุมร่วมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City อุบลราชธานี คณะทำงานขับเคลื่อนช่องเม็ก Happy Valley และคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานี คณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ 437

https://drive.google.com/file/d/1pY4nSK7hfmBnFER6NqkyUr5YvVz0gI6W/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

เวลา 10.00 น. -11.00น. เรื่อง : ร่วมเข้าพบพูดคุยเรื่องเปิดเส้นทางเศรษฐกิจขอนแก่น-อุบล กับไทยสมายล์ และคณะหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารท่าอากาศยานอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 19.00-21.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็น กับคณะหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่คณะหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ร้านอาหารชมจันทร์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานหอกลุ่ม, (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 426

https://drive.google.com/file/d/1UqO-H-ANrlCZqQ0kR_MMfMosuEX0gsBV/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : กำหนดตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (เพิ่มเติม) ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีและโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 427

https://drive.google.com/file/d/16fQ5_a_F5OlD2LLTqwquvx6pRGKyxi8k/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งทรัพย์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 439

https://drive.google.com/file/d/1Hv5GmUH4A_Gcv_PTqGdaV0kBs5oFHIwM/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ มณฑลทหารบกที่ 22

หน่วยงานต้นเรื่อง : มณฑลทหารบกที่ 22

มอบหมายให้ : (นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 421

https://drive.google.com/file/d/1nm9WCVuFEy9E79FeWjzq2lApaOJ8Z8Zx/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (...รอมอบหมาย...) เลขที่รับหนังสือ 436

https://drive.google.com/file/d/187HtvBZKyMVSzuLocofnJUPT52X31ApQ/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ อำเภอสิรินธร

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 15.30 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ ตำบลช่องเม็ก

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ EXIM MOBILE CLINIC ณ โรงแรมสุนีแกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย Export-Import Bank Of Thailand (EXIM Thailand)

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 409

https://drive.google.com/file/d/1ldKa3OHiTB1mjFQ9nwz03S7zI15n_qNX/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ อำเภอเดชอุดม

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

เวลา 18.00 น. เรื่อง : งานสังสรรค์อุบลวานิชสมาคม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่อุบลวานิชสมาคม

หน่วยงานต้นเรื่อง : อุบลวานิชสมาคม

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ 438

https://drive.google.com/file/d/1poy_qcJEh-ldnrkmShpbZgRhfRo0HLJP/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 (ผ่านระบบ Conference) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, ประธาน YEC และเลขาธิการYEC เลขที่รับหนังสือ 442

https://drive.google.com/file/d/1Hv5GmUH4A_Gcv_PTqGdaV0kBs5oFHIwM/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!