วาระงานหอการค้าประจำเดือน ตุลาคม 2563


2020-10-02 13:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 360

วาระงานหอการค้าอุบล

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ อำเภอเดชอุดม

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

เวลา 18.00 น. เรื่อง : งานสังสรรค์อุบลวานิชสมาคม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่อุบลวานิชสมาคม

หน่วยงานต้นเรื่อง : อุบลวานิชสมาคม

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ 438

https://drive.google.com/file/d/1poy_qcJEh-ldnrkmShpbZgRhfRo0HLJP/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 (ผ่านระบบ Conference) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, ประธาน YEC และเลขาธิการYEC เลขที่รับหนังสือ 442

https://drive.google.com/file/d/1Hv5GmUH4A_Gcv_PTqGdaV0kBs5oFHIwM/view?usp=sharing

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line [email protected] website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

เวลา 07.30 น. เรื่อง : พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 375

https://drive.google.com/file/d/1MPqM2JgYK3sxMI-_IWOvYVdA23Feg-8J/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ประชุมติดตามงาน TCEP สสปน. ณ ร้านกาแฟ Starbuck สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : TCEB สสปน.

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

เวลา 10.00 น.-11.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานท่องเที่ยววิถีไทยตามรอยตำนานหลวงปู่มั่นประจําปี 2563 ณ วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 386

https://drive.google.com/file/d/1AscZbKkdt9nnbUyldlZv0o7BMgweQ-i5/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น.-15.30 น. เรื่อง : งานแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งโพคาริ สเวท อุบล 21.1 มาราธอน 2020 ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : MOVE ASIA CO.,LTD

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 335

https://drive.google.com/file/d/1VkMZCwxchvhbtMce4wOLNwuLhY3mYkGd/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563

เวลา 03.00 น.-05.30 น. เรื่อง : งานแข่งขันวิ่งโพคาริ สเวท อุบล 21.1 มาราธอน 2020 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : MOVE ASIA CO.,LTD

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 335

https://drive.google.com/file/d/1VkMZCwxchvhbtMce4wOLNwuLhY3mYkGd/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น. ถึง 17.00 น. เรื่อง : เป็นวิทยากรเสวนาในการเสวนาในหัวข้อ "งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี :จากอดีตสู่อนาคต ในงานนิทรรศการ "มูน มัง เมือง" อุบลราชธานีศรีวนาลัย ณ บริเวณลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์) ประธาน YEC หอการค้า เลขที่รับหนังสือ 341

https://drive.google.com/file/d/11GMvM5MJzYo9IVm_q7yU4SJaTuRkU8xV/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

เวลา 18.00 น. เรื่อง : พบกับ คุณภาค ผปก.คาร์โก้ ไทยเวียตเจ็ทและผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจว.อบ. ณ ล๊อบบี้โรงแรมอริสตร้า

หน่วยงานต้นเรื่อง : นายณภพ ลายวิเศษ กรรมการ

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, (นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563

เวลา 11.55 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัวเที่ยวบินปฐมฤกษ์กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - อุบล สายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, (นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 391

https://drive.google.com/file/d/1cUQg8zp7OuiMdm5nyXCFFDPNovWq7n4_/view?usp=sharing

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

เวลา 11.00 น. เรื่อง : นัดหมายกับนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ หงษ์ฟ้าภัตตาคาร

หน่วยงานต้นเรื่อง :

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 14.00 น. เรื่อง : คุณหยก อุบลไบโอเอทานอล นัดประชุมกับประธานหอการค้า ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : คุณหยก อุบลไบโอเอทานอล

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

เวลา 10.30 น.- 12.00 น. เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ธนาคารแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 406

https://drive.google.com/file/d/1ZhsH5sFWYHADOLvVMdTDrjrGr0t5O1nd/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายไพบูลย์ คำศรี) กรรมการ, (นายพงษ์พันธ์ จันทรศรี) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 401

https://drive.google.com/file/d/1N0_lj1-5PnWLmrgvEN9WyQYuQQs8WhDj/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งใจคอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอเหล่าเสือโก้ก

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 16.00 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ อำเภอตระการพืชผล

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

เวลา 13.00 น. เรื่อง : การประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ) ประธานหออำเภอเดชอุดม, (นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์) ประธาน YEC เลขที่รับหนังสือ

เวลา 18.00 น. เรื่อง : งานสังสรรค์อุบลคอนเน็ค ณ ห้องพาลาสโซ่ อรอุบล (เยื้องเซ็นทรัลพลาซ่าอุบล)

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง : กลุ่มค้าโคเนื้อ นัดประชุมกับประธานหอการค้า ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : นายประมอน เขียวขำ รองประธาน

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นายประมอน เขียวขำ) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 06.30 น. เรื่อง : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

เวลา 07.45 น. เรื่อง : พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

เวลา 18.30 น. เรื่อง : พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 411

https://drive.google.com/file/d/11HOQ7-3Hi3LXa4tbB_W20QUQs57B9iPP/view?usp=sharing

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 415

https://drive.google.com/file/d/1CgkOhUoWHUB-33uxAbFoSXg9W9KpOJrx/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563

เวลา 10.30 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ อำเภอนาตาล

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ อำเภอเขมราฐ

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น.-17.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสม (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสม ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 (อุบลราชธานี) ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กรมทางหลวง

มอบหมายให้ : (ประธานคณะทำงานหอการค้า อำเภอเขมราฐ และบรรณาธิการสารสารหอการค้า) เลขที่รับหนังสือ 398, 400

https://drive.google.com/file/d/1wXyh8Rg7Zw2_ytxEEr8VNRWJkO9yxBAz/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1HRpcwxQOolkl3bKnW2VWCVCnvAafDQqg/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

เวลา 08.30 น.-12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสม (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสม ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 (อุบลราชธานี) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กรมทางหลวง

มอบหมายให้ : (ประธานคณะทำงานหอการค้าอำเภอนาตาล และบรรณาธิการสารสารหอการค้า) เลขที่รับหนังสือ 397, 399

https://drive.google.com/file/d/1BuKN2oQRYARS2ZVDWmGoQHUqS4m4B_LR/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/14SQhNqggNVhF2ALmRDfq0X_HaD71mg9j/view?usp=sharing

เวลา 16.50 น. เรื่อง : ร่วมพิธีเปิดงาน "การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP" ณ บริเวณลานลูกลมยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 418

https://drive.google.com/file/d/15-wbpjuMwu-TUGkTGpuqGiHEqkuYohvw/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ ณ ห้องประชุมปาปิลิโอ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

มอบหมายให้ : (นายประสงค์ จันจำปา) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 417

https://drive.google.com/file/d/1aLvjqHEa0MuPilNSaf7CsgO8hC-yH6PE/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563

เวลา 06.30 น. เรื่อง : ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็ง กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563 (ปีที่ 13) ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มูลนิธิหม่องเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธาน และสมาชิกหอการค้า เลขที่รับหนังสือ กำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1U0bSSoh6GaKeN3gx2U9jG2WNfcfGYVLX/view?usp=sharing

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบ application zoom ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 424

https://drive.google.com/file/d/1JNDiLnGMaYuiOOueJeLKg95jAoGzbHwF/view?usp=sharing

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2553 จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 06.30 น. เรื่อง : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

เวลา 07.30 น. เรื่อง : พิธีวางพานพุ่ม ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 425

https://drive.google.com/file/d/1clr0lPuwmSuWf3XHxjuKCUxkLkL_0MQB/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 410

https://drive.google.com/file/d/1-63UnXQhT8qiVK5TIElswmK5iAIEce8N/view?usp=sharing

เวลา 15.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงาน UBON CONNECT ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะทำงาน UBON CONNECT เลขที่รับหนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ 435

https://drive.google.com/file/d/1nB66_ngb_xNhLuAhV1ceZIr82abfQCvn/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน co-payment ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายไพบูลย์ คำศรี)กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 433

https://drive.google.com/file/d/1Z1QdmgYZsdK7qd_vpEy41sUwNsel1bhn/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการจัดทำคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 430

https://drive.google.com/file/d/1Tqg7Y2Qf1Fmz6Q8LmuajwjeZS4glk0AL/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

หยุด วันปิยมหาราช

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ร่วมต้อนรับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายปริญ พานิชภักดิ์ และพบปะพูดคุยเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ และนำเสนอข้อคิดเห็นความต้องการของภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 09.30 น.-12.00 น. เรื่อง : ประชุมร่วมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City อุบลราชธานี คณะทำงานขับเคลื่อนช่องเม็ก Happy Valley และคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานี คณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ 437

https://drive.google.com/file/d/1pY4nSK7hfmBnFER6NqkyUr5YvVz0gI6W/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

เวลา 10.00 น. -11.00น. เรื่อง : ร่วมเข้าพบพูดคุยเรื่องเปิดเส้นทางเศรษฐกิจขอนแก่น-อุบล กับไทยสมายล์ และคณะหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารท่าอากาศยานอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 19.00-21.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็น กับคณะหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่คณะหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ร้านอาหารชมจันทร์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานหอกลุ่ม, (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 426

https://drive.google.com/file/d/1UqO-H-ANrlCZqQ0kR_MMfMosuEX0gsBV/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : กำหนดตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (เพิ่มเติม) ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีและโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 427

https://drive.google.com/file/d/16fQ5_a_F5OlD2LLTqwquvx6pRGKyxi8k/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งทรัพย์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 439

https://drive.google.com/file/d/1Hv5GmUH4A_Gcv_PTqGdaV0kBs5oFHIwM/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ มณฑลทหารบกที่ 22

หน่วยงานต้นเรื่อง : มณฑลทหารบกที่ 22

มอบหมายให้ : (นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 421

https://drive.google.com/file/d/1nm9WCVuFEy9E79FeWjzq2lApaOJ8Z8Zx/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (...รอมอบหมาย...) เลขที่รับหนังสือ 436

https://drive.google.com/file/d/187HtvBZKyMVSzuLocofnJUPT52X31ApQ/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ อำเภอสิรินธร

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 15.30 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ ตำบลช่องเม็ก

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ EXIM MOBILE CLINIC ณ โรงแรมสุนีแกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย Export-Import Bank Of Thailand (EXIM Thailand)

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 409

https://drive.google.com/file/d/1ldKa3OHiTB1mjFQ9nwz03S7zI15n_qNX/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้าสัญจร ณ อำเภอเดชอุดม

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน,(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ,คณะทำงานหออำเภอ เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

เวลา 18.00 น. เรื่อง : งานสังสรรค์อุบลวานิชสมาคม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่อุบลวานิชสมาคม

หน่วยงานต้นเรื่อง : อุบลวานิชสมาคม

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน เลขที่รับหนังสือ 438

https://drive.google.com/file/d/1poy_qcJEh-ldnrkmShpbZgRhfRo0HLJP/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 (ผ่านระบบ Conference) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธาน, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, ประธาน YEC และเลขาธิการYEC เลขที่รับหนังสือ 442

https://drive.google.com/file/d/1Hv5GmUH4A_Gcv_PTqGdaV0kBs5oFHIwM/view?usp=sharing

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603