งานมุทิตาจิต การเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี


2020-10-01 10:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 201

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมทอแสงเฮอริเทจอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาย พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานอาวุโสของลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้เกษียณอายุราชการดังรายนามต่อไปนี้

1. นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

2. นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี

3. นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

4. นายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

5. นายรังสรรค์ บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

6. นายบุญเพ็ง สืบพา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 อุบลราชธานี

7. นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!