ลาว บุก ตลาดขนส่งในไทย (อุบล) รับส่งของไปลาว ในชื่อ "ทันใจ"


2020-10-01 05:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 847

หลังVEITJETมาลงทุนในไทย ขนส่งลาว ขยับมาลงทุนในไทย (อุบล) ในชื่อ "ทันใจ" เทียบชั้น Kerry , SCG + เป็น Delivery จ้าวใหญ่ในลาว

วันนี้ที่หอการค้าอุบล ตัวแทน บริษัท ขนส่งลาว ที่ทำบริการขนส่งสินค้า จากอุบล ไปทั่วลาว คล้าย Kerry , SCG ในไทย เป็นการส่งสินค้า เน้นการขนส่ง สินค้าขนาดเล็ก เชื่อมโยง ตลาดออนไลน์ ดังนั้น ผู้ซื้อของลาว สามารถ สั่งสินค้า จากอุบลไป ลาวได้ ในราคา ค่าขนส่งเริ่มต้น ที่ 40 บาท มาขอเข้าพบ เพื่อแนะนำตัว และ ขอคำแนะนำ

ทางตัวแทน ได้มาขอพบแนะนำตัว และให้รายละเอียด ด้านการบริการ โดย ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท ตามกฎหมายไทยด้วย จึงเชิญเป็นสมาชิกหอการค้า ครับ การค้าระหว่างอืนโดจีนด้วยกัน หากเป็นไปได้ เราต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อรวมกันเป็นค้ากับกลุมประทศนอกอาเซียน เช่น จีน และยุโรป หรืออเมริกา

ข้อดี ที่หาก ลาว จะรับเป็น ผู้รับผิดชอบ การขนส่งในอินโดจีน ในความเห็นผม ถือเป็นการต่อยอด....เพิ่มศักยภาพในการทำการค้า เพราะ รถขนส่งลาว สามารถวิ่งไปบริการ ได้ทุกประเทศในอินโดจีน ไทย เวียต กัมพูชา.....ถือเป็ชาติเดียวในอินโดจีน ที่เข้าวิ่งในไทย นานแล้ว

จากการหารือ......ถือเป็นบริษัท ที่ความน่าเชื่อถือ เพราะ จดทะเบียนในไทย (สาขา) เป็นสมาชิกหอการค้า มีแนวคิดอยากสนับสนุนผู้ประกอบการ online ในไทย ที่จะส่งสินค้าที่ขายให้คนลาว (กล่องเดียวก็ถึง ) ดังนั้น ตลาดการค้าในลาว จึงสามารถ ขายและส่งถึงที่ได้..

และมีข้อถาม..ทันใจว่า การขนส่ง คงไปได้แน่ๆ และการชำระเงิน ทำอย่างไร เท่าที่คุยกัน ทันใจ เข้ามามีบทบาท ให้ความมั่นใจ ในการขายของได้เงิน ซื้อของได้สินค้า

สรุป หากทุกท่านจะติดค้าขาย ลูกประเทศลาว เรามีตัวช่วย ในการส่งสินค้าไปทั่วลาว แล้ว ภายใต้ แบรนด์ " ทันใจ"

ทันใจ มีที่ตั้ง อยู่ หน้า ร้านข้าวต้มสันติ อุบล

เบอร์ติดต่อสอบถาม .........0855794944


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564