การแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขัน SAT International New normal Bike local series 2020


2020-09-28 20:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ อรอุบลเวดดิ้ง แอนด์ สตูดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขัน SAT International New normal Bike local series 2020 ซึ่งจัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาโดยจัดการแข่งขัน และเป็นการยกระดับจังหวัดอุบลราชธานีสู่นานาชาติ อีกหนึ่งก้าวสำคัญ ของจังหวัดอุบลฯ สู่เมืองแห่งกีฬา ซึ่งกิจกรรมการแข่งขัน SAT International New normal Bike local series 2020 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603